BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
3 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6643

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
De bedreigingen van Syrische diplomaten
________
SyriŽ
politieke oppositie
politiek geweld
ambassade
geweld
________
3/7/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2284
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6643 d.d. 3 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister zou met de Europese partners hebben overlegd over de relaties met de ambassades van SyriŽ. BelgiŽ zou de Europese partners hebben gevraagd om te onderzoeken of Syrische diplomaten leden van de Syrische oppositie in Europa bedreigen.

Volgens de website EUobserver is Ghasan Zallito, een in BelgiŽ wonende SyriŽr, vermoord tijdens een bezoek aan zijn geboortedorp. De man had eerder de Syrische ambassade in Brussel laten weten dat hij zijn lidmaatschap van de Baath-partij opzegde uit protest tegen de bloedige aanpak van het regime. Volgens een ooggetuige zou Ghasan Zallito zijn gedood door een hoge militair van het regime.

Verschillende bronnen laten weten dat de in SyriŽ levende familieleden van alle oppositieleden in het buitenland gevaar lopen. Volgens Syrische opposanten zijn er bij vrijwel elke demonstratie van SyriŽrs in Europa agenten aanwezig die in opdracht van de ambassades foto's maken van de deelnemers aan het protest. Daarnaast zou er ook sprake zijn van Syrische opposanten in Parijs en in Berlijn die in elkaar geslagen zijn door bendes die vanuit de Syrische ambassades zouden zijn gerekruteerd.

Met dit in het achterhoofd stel ik de minister de volgende vraag.

Kan de minister bevestigen dat de Syrische ambassade in Brussel bedreigingen heeft geuit tegen Syrische opposanten die in BelgiŽ wonen? Zo ja, welke acties zal de minister ondernemen tegen de Syrische ambassade?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Zoals ik reeds eerder gemeld heb, heeft de regering naar aanleiding van de slachtpartijen in Houla besloten om de Syrische Ambassadeur en 2 Syrische diplomaten persona non grata te verklaren. De Ambassadeur en één diplomaat kunnen nog in België blijven omdat zij ook bij de Europese Unie geaccrediteerd zijn. De andere diplomaat heeft samen met zijn familie België ondertussen verlaten. 

Wat de vermeende bedreigingen door Syrische diplomaten betreft kan ik enkel herhalen wat ik tijdens het debat op 2 mei zei, namelijk dat ik op basis van de nu beschikbare informatie niet kan concluderen dat er harde bewijzen zijn dat personeelsleden van de Syrische Ambassade in Brussel betrokken zijn bij intimidaties tegen Syrische opposanten. De Staatsveiligheid volgt deze zaak verder op en ik kan u verzekeren dat wij deze beschuldigingen niet minimaliseren en eventueel maatregelen zullen nemen, indien die zich opdringen.