BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
18 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6531

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
________
museum
taalgebruik
officiŽle statistiek
kunstvoorwerp
________
18/6/2012Verzending vraag
27/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6531 d.d. 18 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) het overzicht bezorgen van alle personeelsleden opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandskundig en Nederlandsonkundig) vanaf 2004 tot nu?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2012 :

Het geachte lid gelieve in bijlage het antwoord op zijn vraag te vinden.

De tabellen hieronder geven een overzicht van alle personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandstalig en Franstalig) voor elk jaar sinds 2004.Statutair niveau A bestaat uit alle niveaus A, wetenschappelijk personeel en mandaatfuncties. Contractueel niveau A bestaat uit alle niveaus A en wetenschappelijk personeel.


2004: 173 N + 206 F

2005: 170 N + 202F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

11

11

35

36

12

10

34

35

B

2

7

15

22

2

6

14

23

C

11

22

13

20

13

22

11

20

D

6

3

80

85

4

3

80

83


2006: 168N + 201 F

2007: 171 N + 195 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

11

10

34

34

13

11

37

33

B

3

6

14

23

2

6

14

25

C

12

21

11

20

15

22

10

20

D

4

4

79

83

3

3

77

75


2008: 151N + 165 F

2009: 157N + 186 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

11

11

32

29

14

11

35

33

B

2

6

13

20

2

6

18

20

C

12

21

6

17

15

23

5

18

D

3

3

72

58

4

3

64

72


2010: 159 N + 179F

2011: 163 N + 177F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

12

13

36

32

12

11

45

33

B

2

7

18

20

2

6

18

20

C

13

22

6

17

13

21

6

16

D

3

3

69

65

3

3

64

67

2012: 154N + 174 F

Niveau

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

A

13

10

37

30

B

3

6

15

19

C

15

21

5

18

D

4

3

62

67