BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
18 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6526

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
________
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie
taalgebruik
officiŽle statistiek
________
18/6/2012Verzending vraag
27/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6526 d.d. 18 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) het overzicht bezorgen van alle personeelsleden opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandskundig en Nederlands-onkundig) vanaf 2004 tot nu?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2012 :

Het geachte lid gelieve in bijlage het antwoord op zijn vraag te vinden.

De tabellen hieronder geven een overzicht van alle personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandstalig en Franstalig) voor elk jaar sinds 2004.Statutair niveau A bestaat uit alle niveaus A, wetenschappelijk personeel en mandaatfuncties. Contractueel niveau A bestaat uit alle niveaus A en wetenschappelijk personeel.


2004: 33 N + 65 F

2005: 33 N + 65 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

14

13

11

39

14

13

12

38

B

6

6

0

3

4

8

0

3

C

0

2

1

0

1

1

1

0

D

1

0

0

2

1

0

0

2


2006: 35 N + 64 F

2007: 44 N + 65 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

19

13

11

38

19

14

18

38

B

4

6

0

3

6

6

0

3

C

0

1

0

1

0

1

0

0

D

1

0

0

2

1

0

0

3


2008: 50N + 77 F

2009: 52N + 81 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

19

22

23

42

18

20

23

46

B

5

6

1

3

6

6

0

5

C

0

1

1

0

1

1

3

0

D

1

0

0

3

1

0

0

3


2010: 53 N + 89 F

2011: 55N + 86F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

18

20

24

53

18

20

25

49

B

6

6

0

3

6

7

0

3

C

0

1

4

2

1

1

3

2

D

1

1

0

3

2

0

0

4

2012: 64 N + 83 F

Niveau

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

A

17

20

32

49

B

6

6

0

2

C

2

1

5

2

D

1

0

1

3