BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
18 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6525

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Dotaties - Evolutie
________
archief
taalgebruik
officiŽle statistiek
________
18/6/2012Verzending vraag
27/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6525 d.d. 18 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij voor het Algemeen Rijksarchief (ARA) en het Rijksarchief in de ProvinciŽn het overzicht kunnen bezorgen van alle personeelsleden opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandskundig en Nederlands-onkundig), vanaf 2004 tot nu?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2012 :

Het geachte lid gelieve in bijlage het antwoord op zijn vraag te vinden.

De tabellen hieronder geven een overzicht van alle personeelsleden van het Algemeen Rijksarchiefen Rijksarchief in de Provinciën opgedeeld per statuut, per niveau en per taalgroep (Nederlandstalig en Franstalig) voor elk jaar sinds 2004.Statutair niveau A bestaat uit alle niveaus A, wetenschappelijk personeel en mandaatfuncties. Contractueel niveau A bestaat uit alle niveaus A en wetenschappelijk personeel.


2004 : 95 N + 102 F

2005 : 97 N + 101 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

23

25

15

11

23

24

15

11

B

0

6

2

2

0

6

2

2

C

14

20

8

9

16

20

8

9

D

2

1

31

28

2

1

31

28


2006 :105 N + 106 F

2007 :106 N + 113 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

31

27

15

11

30

29

15

11

B

0

6

2

2

0

8

2

2

C

15

22

8

9

16

25

8

9

D

3

1

31

28

4

1

31

28


2008 :112 N + 135 F

2009 :117 N + 140 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

33

32

16

20

33

34

18

19

B

1

9

2

4

1

9

2

3

C

17

27

16

15

18

27

17

19

D

3

1

24

27

4

2

24

27


2010 :132 N + 139 F

2011 :133 N + 134 F

Niveau

Statutair

Contractueel

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

N

F

N

F

A

35

33

14

13

38

34

14

15

B

1

9

3

3

1

10

4

2

C

26

30

18

15

26

29

16

13

D

4

3

31

33

5

2

29

29

2012 : 95 N + 102 F

Niveau

Statutair

Contractueel

N

F

N

F

A

37

34

13

18

B

2

10

1

2

C

28

30

20

19

D

5

2

31

38