BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6463

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Oeganda - Mogelijke verduistering van ontwikkelingsgeld - Universiteit Makerere
________
Oeganda
ontwikkelingshulp
corruptie
fraude
________
13/6/2012Verzending vraag
2/7/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6462
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6463 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Professoren van Makerere, de grootste universiteit in Oeganda, beweren dat hun baas Venansius Baryamureeba jarenlang ontwikkelingsgeld in eigen zak heeft gestoken. Er is onduidelijkheid over 800 000 euro voor de nieuwbouw van een pand voor de ICT-faculteit. Verder is 170 000 euro verdwenen die bestemd was voor docenten van Makerere die hun doctoraat wilden halen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert Nuffic. Directeur Grace Akullo van de Ugandese recherche bevestigde tegenover het ANP dat de politie de zaak onderzoekt. In Nederland blijkt deze zaak de nodige ophef te veroorzaken gezien er daar sprake was van daadwerkelijke steun.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe reageert u op die berichten en heeft u weet van andere soortgelijke incidenten in Oeganda?

2) Kunt u toelichten hoeveel ontwikkelingsgeld ons land jaarlijks ter beschikking stelt van Oeganda?

3) Kunt u aangeven of ons land rechtstreeks en onrechtstreeks samenwerkt met de universiteit van Makerere en of ons land middelen ter beschikking stelt van deze universiteit? Zo ja, om welke projecten gaat het en om welke bedragen? Zo neen, hebben we er in het verleden projecten gesteund? Zo ja, welke projecten en voor welke bedrag per project?

Antwoord ontvangen op 2 juli 2012 :

1. Recent werd een nieuw indicatief samenwerkingsprogramma 2012-2016 afgesloten met Oeganda (april 2012). Hierbij vond een grondige evaluatie plaats van het voorgaande programma en er is binnen de context van de Belgische samenwerking geen weet van gelijkaardige problemen. Corruptie is evenwel een groot probleem in Oeganda; de projecten en programma’s houden hier rekening mee in de risicoanalyse en het risicobeheer.

2. De jaarlijkse bijdragen van de Belgische OS over de voorbije jaren bedragen

 • voor 2009 : 15 miljoen euro

 • voor 2010 : 21 miljoen euro

 • voor 2011 : 10 miljoen euro

Het bilaterale programma concentreert zich vnl op sector-steun

 • voor de Onderwijs-sector (jaarlijks 4 miljoen euro)

 • voor de Gezondheidssector (jaarlijks 5 miljoen euro)

3. Universitaire samenwerking

Binnen een aantal programma’s van de VLIR en het ITG is er een samenwerking met specifieke departementen van de Makerere Universiteit. Het gaat hierbij dus niet om institutionele steun aan de Makerere Universiteit als zodanig maar om specifieke samenwerking onder andere :

 • Makerere Medical School en Univ Antwerpen (Infectious Diseases)

 • Makerere Medical School en Univ Gent (Facial Cleft and benign jaw tumors)

 • Research Group on Law and Development en Univ Antwerpen (Refugee Law Project)

 • Deptmt of Public Health en ITG (Capaciteitsversterking voor gezondheidssystemen, onderzoek en beleidsontwikkeling)

Budget :

 • VLIR-projecten : 155 000 euro(2010) en 135 000 euro (2011)

 • ITG : 285 000 euro (2010) en 275 000 euro(2011)

Lokale Beurzen

Binnen het programma van de lokale beurzen is er een jaarlijks budget voorzien van +/- 138 000 euro voor 114 studenten van de Makerere universiteit.

In het verleden zijn er geen problemen of onregelmatigheden vastgesteld bij de projecten of beurzen voor de Makerere universiteit.