BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6462

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Oeganda - Mogelijke verduistering van ontwikkelingsgeld - Universiteit Makerere
________
Oeganda
ontwikkelingshulp
corruptie
fraude
________
13/6/2012Verzending vraag
20/7/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6463
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6462 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Professoren van Makerere, de grootste universiteit in Oeganda, beweren dat hun baas Venansius Baryamureeba jarenlang ontwikkelingsgeld in eigen zak heeft gestoken. Er is onduidelijkheid over 800 000 euro voor de nieuwbouw van een pand voor de ICT-faculteit. Verder is 170 000 euro verdwenen die bestemd was voor docenten van Makerere die hun doctoraat wilden halen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert Nuffic. Directeur Grace Akullo van de Ugandese recherche bevestigde tegenover het ANP dat de politie de zaak onderzoekt. In Nederland blijkt deze zaak de nodige ophef te veroorzaken gezien er daar sprake was van daadwerkelijke steun.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe reageert u op die berichten en heeft u weet van andere soortgelijke incidenten in Oeganda?

2) Kunt u toelichten hoeveel ontwikkelingsgeld ons land jaarlijks ter beschikking stelt van Oeganda?

3) Kunt u aangeven of ons land rechtstreeks en onrechtstreeks samenwerkt met de universiteit van Makerere en of ons land middelen ter beschikking stelt van deze universiteit? Zo ja, om welke projecten gaat het en om welke bedragen? Zo neen, hebben we er in het verleden projecten gesteund? Zo ja, welke projecten en voor welke bedrag per project?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, Paul Magnette.