BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
12 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6452

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Diabolo-verbinding - Toeslag - Uurregeling
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
luchthaven
spoorwegtarief
plaatsbewijs
reizigerstarief
________
12/6/2012Verzending vraag
6/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6452 d.d. 12 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf zondag 10 juni kun je via de diabolo-verbinding met een tijdwinst van 30 minuten met de trein van Antwerpen en van Mechelen naar Brussels Airport reizen. Omdat de noordelijke spoortoegang tot de luchthaven via een publiek private samenwerking (PPS) werd gerealiseerd, betaalt de reiziger vanaf 1 juli bovenop het treinkaartje een toeslag van 4,30 euro.

Volgens de reizigersorganisatie Treintrambus is dat veel te duur. Vooral op korte afstanden is het een stevige prijsverhoging. Op het traject van Brussel naar de luchthaven zal de toeslag hoger uitvallen dan de prijs van het treinkaartje: 3,20 euro voor het kaartje plus 4,30 euro toeslag. TreinTramBus betreurt ook dat de luchthavenuitbater niet gekozen heeft voor een andere oplossing: met een minieme toeslag van 40 cent op elk vliegbiljet kon de hele diabolotoeslag vermeden worden.

De organisatie klaagt ook over het beperkte treinaanbod. Uit Antwerpen vertrekt maar één trein per uur naar de luchthaven. Erger is dat de eerste trein uit Antwerpen pas op de luchthaven aankomt om 07.16 en de laatste al uit Zaventem vertrekt om 21.44 uur. Voor de mensen die vertrekken en landen buiten deze uren, is dat wel zeer onpraktisch. Ter vergelijking: Schiphol wordt 24/24 uur bediend door intercity's van en naar de omliggende steden.

Hierover de volgende vragen:

1) Begrijpt de geachte minister dat reizigersorganisatie Treintrambus de toeslag veel te duur vindt? Hoe kwam de regeling tot stand en wie werd betrokken bij de beslissing? Werden alternatieven overwogen en, zo ja, welke?

2) Hoe lang zal de toeslagregeling gelden en wat is met de privé-partners over de verhoging of verlaging ervan overeengekomen? Wanneer is een eerste evaluatie gepland?

3) Begrijpt de geachte minister dat reizigersorganisatie Treintrambus zich erover beklaagt dat te weinig treinen worden ingelegd? Op basis van welke overwegingen werd gekozen voor de huidige dienstregeling? Is daarbij voldoende rekening gehouden met de vraag? Overweegt hij een bijsturing? Wanneer vindt de eerste evaluatie plaats en zal die aanleiding geven tot bijsturingen?

4) Beaamt de geachte minister dat er heel wat reizigers voor 07.16 vertrekken en na 21.44 uur aankomen, en voorziet hij in de toekomst ook een uitbreiding van het aanbod voor hen?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vragen 12304 en 12316 in de commissie Infrastructuur van de Kamer van 12 juni 2012 (CRABV 53 COM 509 blz. 11 en 12).