BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-645

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Belastingplichtigen - Te laat indienen van de aangifte - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege
________
belasting van natuurlijke personen
belastingaangifte
fiscaal recht
________
27/12/2010Verzending vraag
1/3/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-645 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steevast dient een pak belastingsplichtigen hun aan aangifte te laat in of helemaal niet. Hoewel de grootste groep zich terecht beroept op een vergetelheid, ziekte of andere overmacht, blijkt er toch een harde kern van belastingsplichtigen te recidiveren inzake het weigeren van een aangifte. Vanuit de diensten worden dan, in een eerste fase herinneringen gestuurd, en pas daarna kan er overgegaan worden op de zogenaamde aanslag van ambstwege en boetes.

Gezien het voorgaande bondige kader kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1.Hoeveel belastingplichtigen waren te laat voor het aanslag jaar 2009? Kan de geachte minister een opdeling voor de verschillende provincies weergeven? Hoe is de evolutie de laatste jaren wat betreft de geografische spreiding van het aantal belastingplichtigen die te laat waren? Hoe kan hij dit verklaren?

2.Hoeveel van de belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2009 werden gewaarschuwd? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren?

3.Hoeveel belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2009 werden meerdere maal gewaarschuwd? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren?

4.Op hoeveel belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2009 werden heeft de dienst een " aanslag van ambtswege " moeten uitvoeren? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren? Wat valt op bij deze groep? Hoe is de evolutie in cijfer van de " aanslag van ambtswege " sinds anno 2000?

5.Hoeveel belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2009 werden beboet? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren?

6.Hoeveel van de belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2008 werden gewaarschuwd? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren?

7.Hoeveel belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2008 werden meerdere maal gewaarschuwd? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren?

8.Op hoeveel belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2008 werden heeft de dienst een " aanslag van ambtswege " moeten uitvoeren? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren? Wat valt op bij deze groep? Hoe is de evolutie in cijfer van de " aanslag van ambtswege " sinds anno 2000?

9.Hoeveel belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2008 werden beboet? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren?

10.Hoeveel van de belastingplichtigen die te laat waren voor het aanslagjaar 2008werden gewaarschuwd? Hoeveel is dit procentueel van de totale groep belastingplichtigen en van de groep belastingplichtigen die te laat waren?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2011 :

De onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal laattijdig ingediende aangiften en het aantal verstuurde aangiften per provincie voor de aanslagjaren 2008 tot 2010 met betrekking tot de personenbelasting. Om het bovenvermeld overzicht te vervolledigen, is tevens het aantal niet-ingediende aangiften opgenomen.

Voor de statistieken van vorige aanslagjaren verwijs ik naar mijn antwoord op de vraag nr. 4-1264 gesteld door de heer Hugo Vandenberghe, senator, op 11 juli 2008.

Uit de gegevens over de verschillende aanslagjaren heen blijkt dat het aantal laattijdig ingediende aangiften een oscillerend verloop kent. Het aantal niet-ingediende aangiften daarentegen toont een vrij stabiel verloop.

Wat de gegevens per provincie betreft, dient aangestipt dat de situatie van Brussel-Hoofdstad telkens apart is vermeld.

Inzake de evolutie van de aangiften dient opgemerkt dat het aantal verstuurde aangiften blijkbaar daalt vanaf het aanslagjaar 2010 Dit zal ook in de loop van de volgende jaren het geval zijn vermits in het kader van het project “Tax-on-web” aan de belastingplichtigen de mogelijkheid wordt geboden om geen papieren aangiften meer te ontvangen. Die mogelijkheid bestaat sinds het aanslagjaar 2010. Die belastingplichtigen dienen hun aangifte dan rechtstreeks in via het bovenvermeld systeem.

Exercice d'imposition 2008 - Aanslagjaar 2008

Province - Provincie

Nombre de déclarations déposées tardivement

Nombre de déclarations non rentrées

Nombre de déclarations envoyées


Aantal laattijdig ingediende aangiften

Aantal niet-ingediende aangiften

Aantal verstuurde aangiften


En valeurs absolues


En valeurs absolues

En %


En %In absolute waarden

In %

In absolute waarden

In %
Bruxelles

-

Brussel

45 036

6,9%

72 361

11,1%

651 241

Anvers

-

Antwerpen

36 314

3,6%

35 517

3,6%

999 519

Brabant wallon

-

Waals-Brabant

9 447

4,3%

8 159

3,7%

221 572

Hainaut

-

Henegouwen

58 628

7,5%

48 234

6,1%

784 767

Liège

-

Luik

41 906

6,7%

41 727

6,6%

628 822

Limbourg

-

Limburg

18 165

3,9%

14 075

3,0%

467 177

Luxembourg

-

Luxemburg

9 967

6,7%

6 310

4,2%

149 719

Namur

-

Namen

14 807

5,3%

14 101

5,1%

278 075

Flandre orientale

-

Oost-Vlaanderen

27 195

3,3%

28 111

3,5%

812 971

Brabant flamand

-

Vlaams-Brabant

21 629

3,5%

22 002

3,6%

609 322

Flandre occidentale

-

West-Vlaanderen

20 358

3,2%

16 860

2,7%

635 381

Totaux

-

Totalen

303 452

4,9%

307 457

4,9%

6 238 566


Exercice d'imposition 2009 - Aanslagjaar 2009

Province - Provincie

Nombre de déclarations déposées tardivement

Nombre de déclarations non rentrées

Nombre de déclarations envoyées


Aantal laattijdig ingediende aangiften

Aantal niet-ingediende aangiften

Aantal verstuurde aangiften


En valeurs absolues


En valeurs absolues

 
En %


En %In absolute waarden

In %

In absolute waarden

In %
Bruxelles

-

Brussel

24 237

3,6%

74 714

11,2%

665 119

Anvers

-

Antwerpen

21 839

2,2%

38 066

3,8%

1 010 608

Brabant wallon

-

Waals-Brabant

5 541

2,5%

9 662

4,3%

223 640

Hainaut

-

Henegouwen

24 539

3,1%

52 607

6,6%

792 937

Liège

-

Luik

21 486

3,4%

44 378

7,0%

630 206

Limbourg

-

Limburg

14 345

3,0%

13 404

2,8%

473 822

Luxembourg

-

Luxemburg

6 456

4,2%

7 038

4,6%

152 558

Namur

-

Namen

7 904

2,8%

15 748

5,6%

283 192

Flandre orientale

-

Oost-Vlaanderen

19 801

2,4%

28 876

3,5%

823 256

Brabant flamand

-

Vlaams-Brabant

15 646

2,5%

22 617

3,7%

617 983

Flandre occidentale

-

West-Vlaanderen

18 369

2,9%

18 162

2,8%

643 247

Totaux

-

Totalen

180 163

2,9%

325 272

5,1%

6 316 568


Exercice d'imposition 2010 - Aanslagjaar 2010

Province - Provincie

Nombre de déclarations déposées tardivement

Nombre de déclarations non rentrées

Nombre de déclarations envoyées


Aantal laattijdig ingediende aangiften

Aantal niet-ingediende aangiften

Aantal verstuurde aangiften


En valeurs absolues


En valeurs absolues

 
En %


En %In absolute waarden

In %

In absolute waarden

In %
Bruxelles

-

Brussel

30 475

4,6%

74 402

11,1%

667 698

Anvers

-

Antwerpen

27 216

2,7%

37 631

3,7%

1 007 831

Brabant wallon

-

Waals-Brabant

7 274

3,3%

9 506

4,3%

222 212

Hainaut

-

Henegouwen

30 248

3,8%

51 771

6,6%

786 911

Liège

-

Luik

24 837

3,9%

44 636

7,0%

634 004

Limbourg

-

Limburg

16 150

3,4%

13 476

2,8%

473 157

Luxembourg

-

Luxemburg

7 144

4,7%

8 122

5,3%

152 682

Namur

-

Namen

9 671

3,4%

15 742

5,6%

281 875

Flandre orientale

-

Oost-Vlaanderen

21 314

2,6%

29 173

3,6%

818 393

Brabant flamand

-

Vlaams-Brabant

16 632

2,7%

23 817

3,9%

617 445

Flandre occidentale

-

West-Vlaanderen

16 357

2,6%

19 664

3,1%

638 715

Totaux

-

Totalen

207 318

3,3%

327 940

5,2%

6 300 923

Tenslotte dient nog het volgende aangestipt.

De administratie beschikt niet over statistieken inzake het aantal herinneringen, het aantal aanslagen van ambtswege ingevolge laattijdige indiening van de aangifte en het aantal boetes ingevolge laattijdige indiening van de aangifte.