BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
31 mei 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6379

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Puurs - Vertraging treinen - Regionaal opvolgingscomité van de stiptheid - Studie - Structurele oplossing
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
reizigersvervoer
________
31/5/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6379 d.d. 31 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 126 in de Kamer van de heer Van den Bergh omtrent de veelvuldige vertragingen op de lijn Sint-Niklaas - Mechelen - Leuven ter hoogte van het station van Puurs, deelde de minister mee dat Infrabel deze situatie in detail bestudeert en samen met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) naar mogelijke oplossingen voor dit probleem zoekt. Ook het regionale opvolgingscomité van de stiptheid bestudeert deze aangelegenheid.

Deze vertragingen zijn al jaren een probleem en doen zich tot op heden nog steeds voor. Het gaat hier duidelijk om een structureel probleem.

1) Hoever staat het met de analyse van Infrabel en welke mogelijkheden dienen zich aan om aan deze problematiek een structurele oplossing te geven?

2) Welke zijn de conclusies van het regionale opvolgingscomité van de stiptheid dienaangaande?

3) Welke oplossingen worden naar voor geschoven en binnen welke termijn kunnen deze worden gerealiseerd?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :
  1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep deelt me mee dat de vertragingsproblemen op de lijn Sint-Niklaas – Mechelen – Leuven ter hoogte van het station van Puurs waren in belangrijke mate De onderhoudsploeg snel optreedt in alle gevallen die tot zijn bevoegdheid behoren aan de slechte staat van de sporen waren te wijten. Hiervoor werden vernieuwingswerken uitgevoerd aan de sporen 1 en 2. Voor de werken moesten vertragingszones worden ingelegd. In die zones moest de geldende snelheid van 40 km/uur worden teruggebracht tot 20 km/uur. De vernieuwingswerken aan spoor 2 waren begin december 2011 klaar, de werken aan spoor 1 op 20 april 2012. Sinds die datum wordt er opnieuw normaal gereden op de lijn.

  2. De globale stiptheid (de stiptheid op het spoornet wordt berekend op basis van het percentage treinen met minder dan 6 minuten vertraging – en dat is een internationale norm) op de IRa-verbinding Leuven – Sint-Niklaas bedroeg in april 2012 89,8 % bij aankomst in Leuven en 85,6 % bij aankomst in Sint-Niklaas. In mei (na beëindiging van de werkzaamheden) verbeterde de stiptheid bij aankomst in Leuven tot 92,6 % en bij aankomst in Sint-Niklaas tot 91,9 %.

    De ochtendspits scoort in mei zeer goed met 93,2 % (april 86,7 %) bij aankomst Leuven en 94,9 % (april 86,4 %) in Sint-Niklaas. De avondspits bij aankomst in Leuven scoort 86,7 % (april 66,7 %). Er blijft een probleem in de avondspits richting Sint-Niklaas met een stiptheidsscore van 75 % (april 61,0%). De problemen ontstaan door een aantal piekuurtreinen waarvan het materieel praktisch binnen drie minuten na aankomst moet worden hergebruikt voor InterRegio (IR)-treinen. De minste vertraging zorgt dan ook voor een sneeuwbaleffect van vertragingen.

  3. De resultaten van de IRa-verbinding zijn bevredigend behalve voor de avondspits richting Sint-Niklaas waar de P-trein kampt met vertragingen wegens het bijna onmiddellijk opnieuw moeten inzetten van materieel en personeel. Oplossingen op het vlak van de herschikking van rijpaden en dienstregeling liggen niet voor de hand gezien de enkelsporige kruisingen.

    De enige mogelijkheid is het strikte van nabij opvolgen van deze treinen in real-time.