BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6147

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Oudenaarde - Ontwikkeling van de stationsomgeving - Stand van zaken
________
spoorwegstation
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
________
26/4/2012Verzending vraag
6/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6147 d.d. 26 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 24 februari 2010 verscheen in Het Nieuwsblad dat De Lijn, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en het stadsbestuur een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om de stationsomgeving klantvriendelijker te maken. Zo wordt er naast de uitbreiding van de parking onder meer gedacht aan het verhogen van de perrons en het aanpassen van de roltrappen.

Ik had het volgende willen vragen:

1) Is de haalbaarheidsstudie al uitgevoerd? Zo ja, kan de geachte minister mij een kopie bezorgen? Zo niet, wanneer zal de haalbaarheidsstudie beschikbaar zijn? Hoever staat het nu met de haalbaarheidsstudie?

2) Wat is de kostprijs van de haalbaarheidsstudie? Wat is het aandeel ervan voor de NMBS?

3) Wie heeft de opdracht gegeven om de haalbaarheidsstudie te laten maken?

4) Wie heeft de opdracht gekregen om de haalbaarheidsstudie te maken?

5) Wordt er ook een Masterplan opgesteld? Zo ja, door wie en wanneer zal dat plan beschikbaar zijn? Zo neen, waarom niet?

6) Wat zijn de kernpunten en de knelpunten van de haalbaarheidsstudie die betrekking hebben op de NMBS?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vraag 10385 van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys in de Commissie voor de Infrastructuur van de Kamer van 2 mei 2012 (CRABV 53 COM 466, blz. 7 en 8).