BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6144

de Muriel Targnion (PS)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Bpost - Brievenbussen - Landelijke gebieden - Dreiging afschaffing
________
postdienst
universele dienst
plattelandsgebied
________
26/4/2012Verzending vraag
15/5/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6144 d.d. 26 april 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik zou graag enige toelichting krijgen bij de artikelen die in de pers verschenen zijn over de plannen van bpost om brievenbussen af te schaffen, vooral in de landelijke gebieden. Ze zouden worden opgeofferd omwille van de rendabiliteit of, beter, omdat ze niet rendabel genoeg zijn.

Ik denk niet dat we hier moeten spreken in termen van rendabiliteit, maar veeleer van openbare dienstverlening. De wijkpostbode, de vriend van de burger, zijn we al kwijt. Daar bovenop zou men de burger die op een zekere afstand van een stedelijk gebied woont, niet over gemotoriseerd beschikt en vaak alleen leeft, gaan verplichten om soms lange verplaatsingen te doen om zijn brieven te kunnen posten. En we hebben het dan nog niet over het verlies van het menselijke contact.

Ik zou graag weten wat u op dat vlak van plan bent en of de lopende geruchten waar zijn.

Antwoord ontvangen op 15 mei 2012 :

In de eerste plaats moet onderlijnd worden dat bpost me meedeelt dat het niet zijn bedoeling is om een groot aantal brievenbussen in landelijke gebieden te verwijderen en dat de universele dienstverlening voor de hele bevolking gewaarborgd blijft. Het geval waarvan sprake in de pers is een specifiek en geïsoleerd initiatief van bpost dat geen onderdeel is van een globaal project om het aantal brievenbussen in landelijke gebieden te verminderen.

Voor de ophaling van de post maakt bpost onder andere gebruik van een netwerk van rode brievenbussen. De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat bpost minstens één brievenbus in elke gemeente vóór de fusie (1 januari 1971) moet hebben. Met een netwerk van zowat 14 000 rode brievenbussen voldoet bpost ruimschoots aan zijn wettelijke verplichtingen.

Tot voor enkele jaren werd het netwerk van rode bussen op een weinig systematische uitgebouwd, zonder rekening te houden met het gehele aanbod aan de klant (sommige bussen waren slecht geplaatst en werden weinig gebruikt, andere bussen stonden op enkele tientallen meters van elkaar verwijderd enz.). Het is precies daarom dat het netwerk in 2005 bijgestuurd werd, op basis van objectieve criteria, zodat bpost een goede dienstverlening kon blijven aanbieden met een geoptimaliseerd netwerk van rode brievenbussen.

Die criteria houden in dat minstens 90 % van de bevolking een bus vindt op minder dan 500 meter in stedelijke gebieden en op minder dan 1 500 meter in landelijke gebieden. De afstandscriteria, die door bpost zelf werden bepaald, zijn louter indicatief en niet dwingend. Ze lieten wel toe de noodzakelijke aanpassingen aan het netwerk van rode brievenbussen bussen zo veel mogelijk te objectiveren.

Sinds 2006 brengt bpost gerichte en uiterst beperkte aanpassingen aan, waarbij meestal brievenbussen verplaatst worden. bpost wil zo inspelen op nieuwe behoeften en gedragingen van de bevolking. In uiterst zeldzame gevallen haalt bpost brievenbussen weg. Het gaat dan steeds om zeer weinig of zelfs niet gebruikte brievenbussen. In ieder geval wordt erover gewaakt dat de dienstverlening goed bereikbaar blijft. Bij zulke aanpassingen zal bpost en voorafgaandelijk contact opnemen met het lokale bestuur om de situatie toe te lichten en samen te zoeken naar een optimale plaatsing van de brievenbussen.

Voor personen die zich moeilijk naar een postkantoor of rode brievenbus kunnen begeven is er sinds jaren een dienstverlening aan huis. Door de affiche “AUB postbode” goed zichtbaar op te hangen geeft de klant aan dat de postbode tijdens de ronde moet aanbellen om aan de vraag te voldoen. “AUB Postbode is onderdeel van de sociale rol van de postbode.