BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6093

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
________
Meldpunten - Meldingen - Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Nederland
________
sociale uitkering
werkloosheidsverzekering
uitzendbureau
fraude
zwartwerk
Nederland
________
20/4/2012Verzending vraag
3/10/2012Rappel
3/1/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6093 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland bestaan er diverse meldpunten om diverse vormen van fraude aan te geven. Zo kan men fraude rond werk en inkomen melden via het Informatieknooppunt SZW. Wantoestanden bij uitzendwerk kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus. Domiciliefraude kan worden gemeld bij de SVB via een specifiek formulier.

Bij ons kan iemand die bijstandsfraude, domiciliefraude of werkloosheidsfraude wil aangeven nergens terecht. Ik heb het hier voor de duidelijkheid niet over anonieme meldingen maar wel gewone meldingen vanwege burgers en bedrijven die hiermee worden geconfronteerd en dit willen melden. Ik heb hieromtrent diverse vragen ontvangen van burgers die niet weten waar zij terecht kunnen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de diverse meldpunten die vanuit de Nederlandse overheid worden georganiseerd wat betreft uitkeringsfraude, fraude met malafide uitzendkantoren en fraude rond werkloosheidsvergoedingen en ziekte-uitkeringen? Bent u een gelijkaardig initiatief in ons land genegen en zo ja, kunt u toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Kunt u aangeven waar een burger of onderneming concreet terechtkan wanneer hij of zij uitkeringsfraude of sociale fraude wil aanmelden? Bestaat er een centraal meldpunt en zo ja, kennen de mensen dit voldoende?

3) Kunt u aangeven hoeveel meldingen van sociale fraude, uitkeringsfraude of domiciliefraude uw diensten en/of uw administratie heeft ontvangen voor respectievelijk de laatste drie jaar? Werden alle klachten systematisch onderzocht?