BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
7 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5829

de Lieve Maes (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Ombudsdiensten - Postsector - Treinreizigers - Telecommunicatie - Werking - Middelen
________
bemiddelaar
postdienst
provider
post en telecommunicatie
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
________
7/3/2012Verzending vraag
7/3/2012Rappel
20/2/2013Herkwalificatie
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3142
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5829 d.d. 7 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de minister een antwoord gekregen op onderstaande vragen, voor elk van deze ombudsdiensten:

- Ombudsdienst voor de postsector (OMPS);

- Ombudsman voor de treinreizigers;

- Ombudsman voor telecommunicatie.

Graag ook per vraag een overzicht van de evolutie voor de jaren 2009 - 2010 - 2011 :

1) Wat is het jaarlijkse totale budget van deze ombudsdienst? Wordt het volledige budget aangeleverd door de federale overheid? Of wordt een deel van het budget ook bekostigd door derden?

2) Hoeveel personeelsleden telde de ombudsdienst? Hoeveel van deze personeelsleden zijn Nederlandstalig / Franstalig / Duitstalig / tweetalig?

3) Hoeveel dossiers behandelde deze ombudsdienst per gewest? Hoeveel Duitstalige dossiers waren er?

4) Doen deze diensten aan bemiddeling, verzoening en/of arbitrage (zoals voorzien in het gerechtelijk wetboek) en zijn daarover cijfers beschikbaar ?

5) Vallen er eventueel nog andere kleinere ombudsdiensten onder uw bevoegdheid ? Zo ja, dan ook graag voor deze de antwoorden op bovengestelde vragen.

6) Is er enige vorm van samenwerking tussen deze ombudsdiensten ?