BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
5 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5814

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Het sponsoringbeleid van Belgacom
________
Proximus
beschermheerschap
mecenaat
geografische spreiding
openbaarheid van het bestuur
parlementair toezicht
________
5/3/2012Verzending vraag
8/10/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5814 d.d. 5 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In aansluiting op mijn vraag om uitleg 5-1846 over hetzelfde onderwerp wens ik de geachte minister bijkomende vragen te stellen:

1) Uit hoeveel personen bestaat de ploeg die verantwoordelijk is voor de sponsoringactiviteiten van Belgacom en hoeveel van hen zijn Nederlands-, respectievelijk Franstalig?

2) Kan me voor 2011 de lijst worden gegeven van de instellingen of activiteiten die door Belgacom werden gesponsord? Hoeveel initiatieven/activiteiten waren Nederlandstalig en hoeveel Franstalig? Welke bedragen werden er in totaal aan Nederlands- respectievelijk Franstalige initiatieven besteed? Hoeveel initiatieven/instellingen dienden bij Belgacom een sponsoringaanvraag in, maar werden door Belgacom niet gehonoreerd? Graag eveneens een taalkundige opdeling.

3) Wat antwoordde Belgacom op de vraag van de geachte minister naar hun beleidslijnen, criteria en procedures inzake sponsoring? Kan de minister me het antwoord van Belgacom bezorgen?

4) Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het sponsoringbeleid van Belgacom in het bijzonder en dat van de overheidsbedrijven in het algemeen, toch minstens voor het parlement, transparanter te maken?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2012 :

1. Het Sponsoring-team bestaat uit vijf Nederlandstalige medewerkers, vier Franstalige en een Duitstalige.

2.a-c. Net als commerciële bedrijven van gelijkaardige grootte in België, sponsort de Belgacom Groep talrijke projecten, die samen een evenwichtige portefeuille in België uitmaken. Belgacom kiest bewust voor sponsoring op nationaal (bijvoorbeeld de Belgacom Memorial Van Damme) en lokaal (bijvoorbeeld sponsoring van voetbalclubs uit de tweede klasse van Eupen, Charleroi, Waasland Beveren en Antwerp) niveau.

Het doel van Belgcaom is in dit verband ervoor te zorgen dat zij haar (potentiële) klanten in de drie regio's van het land gepaste wijze betrokken worden. Wat de omvang van de sponsoringbedragen betreft, geeft Belgacom me aan dat zij steeds zorgt voor een billijke verdeling tussen de verschillende taalgroepen, regio's, leeftijdscategorieën, enz. Belgacom heeft er alle belang bij dit evenwicht zo goed mogelijk te bewaken, als zij haar positie op de markt wenst te behouden en verstevigen.

Zoals aangegeven in de antwoorden op de vorige vragen staat het Belgacom, als autonoom overheidsbedrijf, vrij zelf haar marketingbeleid te bepalen. Zij beschouwt de bedragen die worden toegekend aan reclame- en sponsoringcampagnes bijgevolg als vertrouwelijke informatie. Deze informatie werd dus vrijgegeven, noch aan de markt, noch in het kader van een parlementaire vraag. Om diezelfde reden acht Belgacom dat het de naam van al haar sponsoringpartners niet hoeft mee te delen. Ik bezorg u hierbij een niet-limitatieve lijst van voorbeelden, die Belgacom mij heeft meegedeeld.

Vaste partnerships sinds jaren : de Rode Duivels, RSCA, Spirou Charleroi, Festival International du Film d’Amour de Mons, Rock Werchter, TW Classic, Pukkelpop, Bozar, Belgacom Memorial Van Damme, ASBL Prosport, Festival du film policier (Luik), enz.

Enkele voorbeelden van partnerships in voorbije jaren :

  • 2000-2002 : Opéra Royal de Wallonie

  • 2000-2008 : Théâtre Royal de Wallonie

  • 2005 et 2007 : Tournoi de foot du Sjlivo  (Luik)

  • 2006 : voetbal : Zulte Waregem en Lierse

  • 2007 : voetbal : GBA en Keizer Karel Cup

  • 2008 : voetbal : Lokeren en Cercle Brugge; Film Festival Gent,  Belgacom Beach Soccer

  • 2009 : Vlaamse Televisie Sterren, Humo's Pop Poll de Luxe

  • 2010 : Proximus Movie Mania, Vlaamse Druivenveldrit Overijse

  • 2011 : Belgacom Dreambox, Belgacom Flanders Indoor

d. Belgacom ontvangt jaarlijks ongeveer duizend sponsoringaanvragen en elk van die aanvragen wordt persoonlijk beantwoord. Van die duizend aanvragen leidt 1 à 2 % tot de ondertekening van contracten.

Zoals eerder aangegeven, streeft Belgacom steeds naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende taalgroepen, regio's, leeftijdscategorieën, enz.

3. Ik heb effectief vragen gesteld aan Belgacom in verband met haar sponsoringbeleid. Ik deel u hierbij de teneur van de antwoorden mee die mij werden gegeven.

Toekenningsregels en -criteria in verband met sponsoringcontracten

De campagnes die Belgacom voert, beantwoorden boven alles aan commerciële doelstellingen en vormen een manier om de naambekendheid van Belgacom te verhogen en haar merken beter te positioneren. De selectiecriteria gaan dus uit van commerciële objectieven (bv. naambekendheid van een van desubmerken van de Belgacom Groep, enz.).

Zoals hierboven vermeld, combineert Belgacom een nationale en lokale benadering en let zij erop haar (potentiële) klanten in de drie regio's van het land op gelijke wijze te bereiken.

Het blijkt dat zijn de portefeuille op professionele wijze beheert, rekening houdend met de realiteit van de bedrijfsresultaten, de commerciële objectieven en de algemene context waarin ze actief is.

Goedkeuringsprocedures

De strategie van Belgacominzake sponsoring wordt voorgesteld door de Vice-President Sponsoring. Ze wordt goedgekeurd door het Directiecomité van Belgacom (Belgacom Management Committee - BMC) en de Raad van Bestuur en kan elk jaar worden aangepast in het kader van het vijfjarenplan.

Belgacom geeft me aan dat ze alle sponsoringaanvragen op dezelfde wijze behandelt, net als andere grote bedrijven. De aanvragen worden onderzocht door het team dat instaat voor de sponsoringactiviteiten, in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken departementen (de marketingdepartementen voor de residentiële en professionele markt). Het sponsoringteam formuleert een aanbeveling voor de Vice-President Sponsoring. De directie beslist vervolgens om deze aanbeveling goed te keuren of niet.

De sponsoringcontracten zijn onderworpen aan dezelfde delegatie- en governanceregels als de andere contracten. Vanaf een bepaald bedrag moeten de contracten dus goedgekeurd worden door het BMC en/of de Raad van Bestuur.

Controleprocedures

De dienst Interne Audit van Belgacom voert controles uit van de verschillende geldende procedures in de onderneming. Deze dienst rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur. Het Auditcomité wordt voorgezeten door een onafhankelijke bestuurder en bestaat bovendien voor de meerderheid uit onafhankelijke bestuurders.

Het team dat instaat voor de sponsoring zorgt voor de operationele controle van de sponsoringactiviteiten. Het is systematisch aanwezig bij gesponsorde evenementen om de doeltreffendheid van de sponsoringmaatregelen na te gaan op het vlak van de implementatie op het terrein en het bereiken van de doelgroep. Recente sponsoringcontracten bevatten clausules waardoor Belgacom de contracten kan opzeggen bij een gebrek aan interesse.

4. Er dient rekening te worden gehouden met het statuut van autonoom overheidsbedrijf dat Belgacom heeft krachtens de wet van 21 maart 1991. Deze wet geeft de regering niet de toestemming tussen te komen in het dagelijkse bestuur van deze onderneming of een ander autonoom overheidsbedrijf, en in het bijzonder op het vlak van het commerciële bestuur. Deze bedrijven hebben het recht om gevoelige commerciële informatie, waarvan de publicatie hun schade zou kunnen berokkenen of die vertrouwelijk zijn, zoals de gevraagde informatie, rekening houdend met de concurrentieomgeving waarin zij bewegen, niet vrij te geven.