BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5715

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Brugge - Penitentiair centrum - Afdeling Hoge Veiligheid - Draaiboek bij brand
________
strafgevangenis
brandbestrijding
veiligheid van gebouwen
________
28/2/2012 Verzending vraag
22/8/2012 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5715 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens mijn informatie bestaat er momenteel geen draaiboek waarin geregeld wordt wat er dient te gebeuren in geval van brand in de afdeling Hoge Veiligheid van het penitentiair centrum Brugge. Blijkbaar zou een specifiek draaiboek nochtans noodzakelijk zijn voor de noodwendigheden van de afdeling.

Kan de geachte minister mij melden of die informatie klopt?

Indien ja, werden ondertussen de nodige maatregelen genomen om het draaiboek op te stellen?

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

Ondanks het feit dat de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid (AIBV) een aparte afdeling is, vallen een aantal generieke processen zoals brandbestrijding en brandveiligheid onder het Penitentiair Complex Brugge als site in zijn geheel.

Verschillende personeelsleden van de AIBV zijn lid van de interne brandinterventieploeg van het PC Brugge, die op regelmatige basis oefeningen houdt.

Eveneens bracht de brandweer van Brugge in maart 2011 nog een bezoek aan de AIBV met het oog op het bekijken van de evacuatiemogelijkheden van gedetineerden en van de interventiemogelijkheden van de brandweer. 

Op dit moment bestaat er een evacuatieplan met verschillende evacuatieroutes voor gedetineerden, afhankelijk van de plaats van de brandhaard. 

Daarnaast klopt het wel dat de AIBV nog dient geïntegreerd te worden in een geactualiseerde versie van het noodplan van het PC Brugge.