BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5688

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Defecte trein - Stilstand van drie uur - Informatie van de reizigers
________
consumentenvoorlichting
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
________
23/2/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5688 d.d. 23 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister is bevoegd voor het weinig vreugdescheppende overheidsbedrijf de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Naast de voortdurende martelgang van afgelastingen, vertragingen en stakingen, ontsnapt de NMBS ook niet aan falend materiaal. Het kan ook niet anders dan dat een complex bedrijf, met honderdduizenden machines, motoren, toestellen, voertuigen,..., geregeld met defecten moet afrekenen. Natuurlijk speelt een adequaat beleid hier positief op in met een kwaliteitsvol onderhoud en de regelmatige vernieuwing of uitbreiding van het machinepark, in de brede betekenis van het woord.

Gekoppeld aan de onvermijdelijke defecten en tegenslagen, is het vermogen om hierbij oordeelkundig, efficiŽnt en effectief op te treden. Hierover stelde ik al heel wat vragen, met een bijzondere aandacht voor de accuratesse waarmee de NMBS al dan niet optreedt bij de informatie en vooral ook de evacuatie van geÔmmobiliseerde reizigers. De voorbije jaren vertellen hierover geen stichtende verhalen. Al verschillende keren leidden defecte treinen tot niet of amper geÔnformeerde en vooral zeer lang geÔmmobiliseerde reizigers.

Zo ook maandag 13 februari 2012. Een trein tussen Dendermonde en Brussel viel stil. Honderden passagiers zaten vast. Na geruime tijd wachten kon een depannagetrein, met amper twee wagons, een deel van deze onfortuinlijke reizigers ontzetten. De anderen, nog zo'n honderd mensen, moesten drie uren wachten in hun defecte trein.

Al eerder peilde ik bij de minister naar de slagkracht waarmee de NMBS op zulke momenten optreedt. Daarvan was ook hier weinig te merkenÖ eerder andersom, weerom een verhaal van vooral geklungel.

1) Beaamt de minister dat het ontoelaatbaar is dat de NMBS gestrande reizigers tot drie uur moet laten wachten vooraleer ze veilig te kunnen evacueren?

2) Hoe verklaart hij dat de hulptrein die in eerste instantie opdook slechts over twee wagons beschikteÖ en dus nog ruim honderd mensen in de stilstaande trein moest achterlaten?

3) Wie kan voor deze krakkemikkige aanpak aansprakelijk worden gesteld en zal de minister de schuldigen confronteren met hun aanhoudende deficiŽntie en ontoelaatbaar onvermogen om de reizigers, ook op momenten van tegenslag, adequaat en vooral snel te helpen?

4) Wanneer zal de NMBS over een draaiboek beschikken dat op dergelijke momenten een efficiŽnt en effectief optreden kan waarborgen? Vanaf welk moment mag onze gemeenschap, eigenaar en financier van de NMBS, over de zekerheid beschikken dat reizigers vlot, veilig en goed geÔnformeerd worden ontzet bij stilstaande treinen?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid  te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vragen 9573 en 9598 in de commissie Infrastructuur van de Kamer van 7 maart 2012 (CRABV 53 COM 416 bladzijden 5 en 6).