BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
8 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5553

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Koudegolf - Sluiting van diensten - Bpost
________
weer en wind
postdienst
verlet
________
8/2/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5553 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het arbeidsreglement stipuleert dat als werknemers in te koude omstandigheden moeten werken, de werkzaamheden worden opgeschort. Die regels, die ook gelden voor (werknemers van) overheidsbedrijven, zijn uiteraard aangepast aan het soort werkzaamheden, onder andere outdoor/indoor en de mate waarin fysieke inspanningen worden gevraagd.

Hierover de volgende vragen:

1) Werden bepaalde diensten van Bpost tijdens de recente koudegolf (begin februari 2012) gesloten omdat de werkplaatsen (ateliers, bureaus…) niet voldoende konden worden verwarmd? Zo ja, welke diensten en met welke gevolgen voor de publieke dienstverlening?

2) In voorkomend geval, waarom kon de koude - die over de jaren genomen niet echt uitzonderlijk is - niet voldoende worden voorzien, zodat de dienst gewaarborgd bleef?

3) In voorkomend geval, hoeveel werknemers werden door de omstandigheden technisch werkloos en voor welk totaal aantal arbeidsdagen?

4) In voorkomend geval, welke schade - uitgedrukt in euro - veroorzaakten die onvoorziene sluitingen?