BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
1 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5416

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Staking - Cijfers
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerspersoneel
vervoer per spoor
reizigersvervoer
staking
________
1/2/2012Verzending vraag
19/9/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5417
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5416 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bleek de eerste te zijn om de algemene staking van 30 januari 2012 op gang te trekken. Bovendien bleek de actie op sommige plaatsen een uur te vroeg te worden ingezet, zodat heel wat reizigers in de kou bleven staan. Daarnaast blijft het feit dat slechts een deel van de NMBS-werknemers stakingsbereid was, maar dat heel wat werkwilligen gewoon niet in staat waren om hun job uit te voeren.

Graag een antwoord op de volgende vragen, telkens opgedeeld per gewest:

1) Hoeveel mensen hebben bij de NMBS effectief deelgenomen aan de staking van 30 januari 2012?

2) Hoeveel van deze stakers waren aangesloten bij een vakbond?

3) Hoeveel werknemers hebben die dag gewerkt?

4) Hoeveel van deze werkwilligen waren aangesloten bij een vakbond?

5) Hoeveel werknemers waren arbeidsbereid maar werden gehinderd om hun werk uit te voeren?

6) Hebben werknemers die bereid waren om te werken, maar bij de uitvoering daarvan werden gehinderd, die dag loonverlies geleden of werden zij gewoon doorbetaald om niets te (kunnen) doen?

7) Hoeveel werknemers van de NMBS hebben die dag verlof genomen?

8) Hoeveel werknemers van de NMBS hadden die dag tijdskrediet, ouderschapsverlof of een ander themaverlof?

9) Hoeveel werknemers hebben zich die dag ziek gemeld of waren al ziek?

10) Hoeveel werknemers hebben thuis gewerkt?

11) Waarom vond men het nodig om de staking vroeger op gang te trekken dan het afgesproken uur?

12) Waar precies is de staking te vroeg begonnen?

13) Hoeveel reizigers werden hierdoor getroffen?

14) Hebben deze reizigers het recht om een beroep te doen op een taxi, die wordt betaald door de NMBS?

15) Zo ja, hoeveel mensen hebben hierop een beroep gedaan en hoeveel heeft dit aan de NMBS gekost?

16) Voorziet de NMBS een tegemoetkoming aan de getroffen reizigers van hun acties, en zo ja, in welke vorm (Sorry Pas bijvoorbeeld)?

17) Welke maatregelen neemt de geachte minister/staatssecretaris om dergelijke vervroegde en andere wilde acties in de toekomst te voorkomen?

18) Plant de geachte minister/staatssecretaris initiatieven om de modaliteiten van een staking bij de NMBS te moderniseren met het oog op het voorkomen van nodeloze overlast voor de reizigers?

Antwoord ontvangen op 19 september 2012 :

De veelheid aan gegevens maakt het onmogelijk om deze gegevens in de vorm van een antwoord op een parlementaire vraag mee te delen.