BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
25 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5373

de Fatma Pehlivan (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie
________
politiek asiel
illegale migratie
verblijfsrecht
officiŽle statistiek
asielzoeker
________
25/1/2012Verzending vraag
5/3/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5374
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5373 d.d. 25 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 19 juli 2009 stelde de overheid criteria vast voor de regularisatie van het verblijf van mensen zonder papieren. Om in aanmerking te komen voor regularisatie, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn. De eerste groep zijn de mensen die in lange procedures gezeten hebben. De tweede categorie zijn de mensen die verankerd zijn in de samenleving, de taal spreken en ook uitzicht hebben op een tewerkstelling. De derde groep tot slot zijn mensen die over een arbeidscontract hebben. Na het vastleggen van deze criteria volgde een regularisatiecampagne die mensen toeliet een aanvraag tot regularisatie in te dienen tussen 15 september en 15 december 2009. Volgende vragen hebben betrekking op deze periode:

1) Hoeveel dossiers voor regularisatie werden tussen 15/9/2009 en 15/12/2009 ingediend?

2) Hoeveel van die dossiers werden geweigerd? Welke waren de belangrijkste redenen van weigering?

3) Hoeveel dossiers werden toen goedgekeurd? Op hoeveel personen hadden deze dossiers betrekking? Wat waren de belangrijkste redenen van goedkeuring?

4) Hoeveel van de geregulariseerde personen zijn er vandaag aan het werk? Hoeveel van hen zijn afhankelijk van steun?

5) Hoeveel dossiers zijn van die periode nog in behandeling, dus onbeslist?

6) Hoe evalueert u de regularisatiecampagne van 2009? Welke zijn de positieve punten? Welke knelpunten?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie.