BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5065

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
________
Verhoging van de taksen van Brussels Airport - Meerkost voor de passagiers - Beroepprocedure van regulator - Impact van de vernietiging door de Raad van State
________
heffingen op vervoersinfrastructuur
luchthaven
Brussels Airport Company
prijsregeling
beroep tot nietigverklaring
luchtvaarttarief
rechten van passagiers
________
28/12/2011Verzending vraag
28/12/2011Rappel
3/1/2013Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1779
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5065 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs, wat de toelichting betreft, naar mijn eerdere mondelinge vraag nr. 5-63, (Handelingen nr. 5-15, blz. 37). In december 2010 besliste de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal (regulator) dat voor de periode van 2011 tot 2016 de taksen die The Brussels Airport Company (BAC) aanrekent, jaarlijks maar mogen stijgen met de index minus 0,55 %.

De Brussels Airport Company had de index plus 0,9 % voorgesteld maar volgens de regulator rekende de luchthavenuitbater te veel kosten door.

De staatssecretaris werkte in januari 2011 per koninklijk besluit een nieuw voorstel uit. De nationale luchthaven mag de tarieven verhogen met de index plus 0,40 %. Het tarief zal jaarlijks verhoogd worden met 0,28 % zodat men aan het einde van de rit uitkomt op de index plus 0,68 %.

Begin maart 2011 vernamen we dat de regulator bij de Raad van State een verzoek tot vernietiging tegen het voorstel van de staatssecretaris heeft ingediend. Het orgaan meent dat hij zijn bevoegdheden overschreden heeft door zelf nieuwe tarieven uit te schrijven en dat hij de regelgeving, die hij zelf uitwerkte, niet gerespecteerd heeft.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kan de staatssecretaris gedetailleerd toelichten, en dit op jaarbasis voor de periode van 2011 tot 2016 alsook over de hele periode, op hoeveel het verschil wordt begroot in absolute bedragen tussen het voorstel van zijn regulator (index minus 0,55 %) versus het door hem uitgewerkte tarief (index plus 0,40 %)? Kan hij deze cijfers en de vooropgestelde totale tarifering expliciet en gedetailleerd toelichten?

2) Kan hij aangeven hoeveel de meerkost bedraagt voor een passagier die gebruik maakt van de luchthaven Brussel-Nationaal en die een heen- en terugvlucht boekt uitgaande van respectievelijk het tarief dat door de regulator wordt uitgewerkt versus het tarief dat door hemzelf werd uitgewerkt en dit voor elk jaar tussen 2011 en 2016?

3) Kan hij toelichten welke inflatieverwachting hij hanteert voor de door hem uitgewerkte tarievenstructuur?

4) Vreest hij niet dat bij een arrest van de Raad van State dat in zijn nadeel uitvalt, de luchthavenuitbater en / of de gebruikers van de luchthaven en / of de luchtvaartmaatschappijen zich tot hem zullen wenden voor de eventuele minderinkomsten of voor de onterecht ge´nde tarieven? Kan hij dit uitvoerig toelichten?