BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5059

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
________
welzijn van dieren
dierenbescherming
geldboete
officiŽle statistiek
gerechtelijke vervolging
beroepsverbod
________
28/12/2011Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1362
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5059 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig duiken in de lokale pers berichten op over dierenmishandeling. Naar verluidt komt het slechts zeer sporadisch tot een daadwerkelijke veroordeling van de dader van de mishandelingen. Op papier ogen de sancties nochtans indrukwekkend. Die variŽren van boetes tot penale sancties en een beroepsverbod ingeval van kwekers. In 2007 werd een systeem van administratieve boetes ingevoerd.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een (administratieve) boete voor dierenmishandeling in respectievelijk 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoeveel bedraagt de gemiddelde boete en hoeveel mensen werden in het totaal beboet?

2) Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een verbod om dieren te houden wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

3) Hoeveel processen-verbaal werden er opgesteld wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

4) Hoeveel mensen werden er strafrechtelijk veroordeeld voor dierenmishandeling en / of dierenverwaarlozing en dit respectievelijk voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

5) Kan de geachte minister aangeven in hoeverre hij het noodzakelijk acht om de maximale periode voor een verbod tot het houden van dieren die de rechter aan dierenbeulen kan opleggen moet worden uitgebreid?

6) Kan de geachte minister aangeven welke gevallen van dierenmishandeling en - verwaarlozing het meest voorkomen alsook welke dieren het meest worden getroffen door mishandeling en of verwaarlozing?

7) Werden er hieromtrent bijzondere richtlijnen gegeven aan het parket en zo ja, dewelke? Moeten er bijkomende richtlijnen komen? Kan dit worden toegelicht?