BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5012

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
________
veeteelt
hormoon
georganiseerde misdaad
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
veterinaire inspectie
________
23/12/2011Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1280
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5012 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent heb ik informatie ontvangen over een nieuwe strategie van de hormonenmaffia en de malafide vetmesters in de veeteelt. Naar verluidt wordt steeds meer gebruik gemaakt van pro-hormonen. Dat zijn synthetische chemische verbindingen die door enzymen in het lichaam worden omgezet in natuurlijke hormonen of in stoffen met een vergelijkbare hormonale werking. Die producten zijn uiteraard verboden en meerdere studies tonen aan dat ze uiterst schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Een groot voordeel voor de hormonenmaffia is dat die pro-hormonen niet moeten worden ingespoten. De producten worden tussen het voedsel gemengd en ze boosten het natuurlijke hormonale aanmaaksysteem van dieren. Gespecialiseerde politiediensten bevestigden dat in bepaalde gevallen natuureigen hormonen in abnormale hoeveelheden werden teruggevonden. Een bijkomend probleem, aangegeven in het rapport van de Multidisciplinaire Hormonencel van 2009, is dat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) de substanties niet kan detecteren, daar in 2009 enkel een laboratorium in Frankrijk dit kon. Het kan niet dat enkele malafide kwekers de goede reputatie van onze veeteelt aantasten en daarom is een strenge handhaving vereist.

Graag had ik hierover dan ook graag de volgende vragen gesteld.

1) Hoe reageert de minister op de nieuwe tendens om in de veeteelt pro-hormonen toe te dienen?

2) Kan ze aangeven of de Multidisciplinaire Hormonencel of diensten binnen het FAVV al dergelijke pro-hormonen hebben aangetroffen en / of ze het gebruik van pro-hormonen in de veeteelt reeds hebben kunnen aantonen, en dit respectievelijk per jaar voor de jongste drie jaren? Is er een toename? Kan ze dit toelichten?

3) Heeft het FAVV en / of de Multidisciplinaire Hormonencel kunnen vaststellen dat het aantal natuurlijke hormonen in de onderzochte stalen daadwerkelijk is toegenomen? Kan de minister dit met cijfergegevens voor de laatste drie jaar toelichten? Zo ja, hoe verklaart ze de toename? Zo neen, kan ze dit gedetailleerd toelichten en kan ze aangeven waarom in onze buurlanden, waaronder Nederland, wel een toename wordt vastgesteld?

4) Is ons land onderzoekscapaciteit aanwezig om pro-hormonen op te sporen en / of het gebruik van pro-hormonen aan te tonen? Zo ja, hoeveel exclusieve onderzoeken naar pro-hormonen heeft het eigen labo gevoerd? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis. Kan de minister de resultaten toelichten, alsook aangeven welke budgetten hiervoor worden aangewend?