BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4995

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Parkings naar Oostende - Illegalen - Mensensmokkelaars - Controles - Spercontroles
________
illegale migratie
mensenhandel
doorvoer
autoweg
parkeerterrein
politiecontrole
________
23/12/2011Verzending vraag
26/10/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3104
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4995 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De spectaculaire stijging van illegalen in Oostende is grotendeels te wijten aan de strengere aanpak van het fenomeen in Frankrijk. Transitkampen worden er systematisch afgebroken en er wordt een doorgedreven ontradingsbeleid gevoerd. Sinds begin dit jaar werden meer dan 800 illegalen opgepakt in Oostende. Elkeen die eens in het Bosje komt kan zelf vaststellen dat er sprake is van een toestroom van illegalen.

Een heel belangrijk punt zoals bleek uit een recente reportage op de VRT is de beveiliging van de parkeerplaatsen langs de autostrade. De ervaring leert immers dat de illegalen dikwijls vanuit Brussel richting kust gaan. In West Vlaanderen zijn vooral de parkeerplaats E40 Jabbeke en de parkings naar de havens populair.

Het aanzuigeffect moet worden stopgezet. Consequent beleid kan de toestroom indammen.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Is zij bereid de parkeerplaatsen langs de autostrade in West Vlaanderen richting Oostende meer te laten controleren om de mensenhandelaren af te schrikken? Zo ja, kan zij dit concreet toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Is zij bereid speracties te voeren op deze snelwegen naar Oostende om mensensmokkelaars op heterdaad te kunnen betrappen? Zo neen, waarom niet en welke alternatieven gaat zij inzetten om de mensensmokkelaars te vatten?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

De illegalen die op de parkings van de E40 aangetroffen worden, willen niet de richting van Oostende uit. Zij wensen eerder in de haven van Calais te raken om van daaruit richting Groot-Brittannië te varen.

Wat de parkings betreft, dienen we een onderscheid te maken tussen de bestuurlijke en politionele maatregelen die reeds werden genomen of die verder worden beoogd. 

Politionele maatregelen:

Zowel de betrokken lokale politiediensten als de federale wegpolitie hebben het preventief en zichtbaar toezicht op de parkings en in de nabije omgeving de laatste tijd (nog) opgevoerd, teneinde het afschrikeffect voldoende hoog te houden. Dit toezicht gebeurt niet enkel met de reguliere ploegen, maar ook t.g.v. specifieke acties (bijvoorbeeld zichtbare actie op de afrit Jabbeke of zichtbare onderschepping langs de A18). 

Daarnaast is er een zeer nauwe samenwerking tussen de betrokken lokale en federale politiediensten binnen het arrondissement Brugge om het fenomeen van mensensmokkel op de parkings langs de autosnelwegen van nabij op te volgen en aan te pakken. Bij vaststelling van de aanwezigheid van een netwerk mensensmokkel, worden geïntegreerde, kleine operaties opgezet, met het oog op het vatten van mensensmokkelaars. Deze gerichte acties, gecoördineeerd door de federale gerechtelijke politie (FGP) Brugge, onder de naam "RUNNER", "HASTAPARK" of “BRETEL”zijn zeer succesvol en worden naar de toekomst toe onverminderd voortgezet. In 2011 werden 12 acties Hastapark en 2 Bretelacties gehouden. Dit leidde tot 25 aanhoudingen. In 2012 werden 7 Hastapark-acties georganiseerd. Momenteel werden al 2 aanhoudingen verricht.

Er wordt voorkeur gegeven aan dergelijke acties, eerder dan aan grote speracties, die doorgaans weinig succes hebben door het feit dat we vlug "verbrand" zijn. Dergelijke grootschalige acties vragen ook heel veel capaciteit, zijn wel mediageniek, maar heel erg weinig efficiënt. 

Bestuurlijke maatregelen : 

Parking Westkerke langsheen de A18 richting Frankrijk : 

De gemeente Oudenburg heeft alle begroeiïng weggehaald ter hoogte van het talud van de Noordstraat om de smokkelaars niet meer toe te laten om er hun schuilplaats te maken. Daarnaast werden met de lokale landbouwers afspraken gemaakt om geen hoge gewassen (maïs) meer te telen in de nabije omgeving van de parking Westkerke.  

Aan het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister werden structurele ingrepen gevraagd voor de parking van Westkerke. Deze aanvraag werd goedgekeurd. Het betreft de plaatsing van een nieuwe en hogere afsluiting, de plaatsing van een betere openbare verlichting, de plaatsing van Automatic number plate recognition (ANPR)- en bewakingscamera's op de parking en in de nabije omgeving ervan. Een aantal maatregelen werden al uitgevoerd, andere zijn kortelings gepland. 

Parking Jabbeke langsheen de A10 richting Oostende :

De gemeente Jabbeke heeft de nodige snoeiwerken uitgevoerd ter hoogte van het talud van de Legeweg om de smokkelaars niet meer toe te laten om er hun schuilplaats te maken.