BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4947

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Defecte toestellen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
automaat
________
28/12/2011Verzending vraag
28/8/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1518
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4947 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije jaren investeerde de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) fors in de plaatsing van zogeheten " automatische verdelers van vervoersbewijzen " in de stations. Via deze automaten kunnen reizigers op een vlotte manier tickets en passen aankopen of de geldigheidsduur van hun treinkaart verlengen. Verschillende reizigers signaleerden me echter dat vele van deze automaten regelmatig voor langere periode defect zijn.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel " automatische verdelers van vervoersbewijzen " zijn er momenteel reeds geplaatst? Zijn er bijkomende automaten voorzien?

2) Hoeveel defecten werden er in 2010 genoteerd aan deze automaten? Hoe lang duurde het gemiddeld tussen de vaststelling van het defect en de reparatie ervan?

3) Welke defecten zijn het vaakst voorkomend? Hoeveel defecten zijn te wijten aan de slechte werking van de elektronische betaalterminal?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :
  1. Er zijn momenteel 133 automaten geïnstalleerd in tweëenzeventig NMBS-stations. Hun vervanging is voorzien voor einde 2012.

    De NMBS heeft besloten om naast alle stations ook alle stopplaatsen van automaten te voorzien, wat neerkomt op een totaal van 735 automaten eind 2013.

  2. In 2010 werden er 1 541 defecten gemeld aan de automaten. In 2011 waren dat er 1 482. Kleinere defecten die door het stationspersoneel de dag zelf worden verholpen zijn hierbij niet inbegrepen. Bij meldingen voor 15 uur worden de automaten dezelfde dag nog door de firma Prodata hersteld. Indien de oproep voor interventie na 15 uur gebeurt, dan wordt de automaat de daaropvolgende werkdag hersteld.

  3. De vaakst voorkomende defecten betreffen defecten aan de printer (55 %) en de slechte werking van de betaalterminal (30 %). De overige defecten betreffen onder andere het scherm, en een slechte netwerkverbinding. Tijdens de maand februari 2011 waren er ook tijdelijke problemen door de verandering van betaalterminals in de stations.