BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4755

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Bpost - Postzegels - Uitgifte - Filatelistische Commissie - Samenstelling - Procedure en criteria
________
postdienst
port
________
28/12/2011Verzending vraag
24/7/2013Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3732
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4755 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bpost heeft zijn programma voor de nieuwe postzegels jaargang 2012 klaar. Er zijn tweeŽntwintig series, voor het merendeel ontworpen door Belgische kunstenaars, waarbij wordt gefocust op evenveel thema's zoals de mythologie, de kalligrafie of de monumenten uit de Belgische strip.

Het programma en de uitgifte van postale waarden wordt voorbereid door de Filatelistische Commissie. Dit programma wordt voor akkoord voorgelegd aan de beheerraad van Bpost, en vervolgens aan de voogdijminister.

Hierover de volgende vragen:

1) Wie zetelt er precies in welke hoedanigheid in de Filatelistische Commissie? Op welke wijze worden deze mensen aangesteld en/of benoemd en hoe wordt er verzekerd dat deze commissie op pluralistische wijze wordt samengesteld?

2) Bestaan er bepaalde criteria of verdeelsleutels bij het in overweging nemen van ontwerpen? Zo ja, kan de geachte minister deze verduidelijken?

3) Heeft de beheerraad van Bpost (of het toenmalige De Post) de afgelopen vijf jaar ontwerpen tegengehouden die reeds waren goedgekeurd door de Filatelistische Commissie? Zo ja, over welke ontwerpen gaat het hier en welke waren de reden voor de weigering tot uitgave?

4) Heeft zij gedurende haar termijn ontwerpen tegengehouden die reeds waren goedgekeurd door de Filatelistische Commissie? Zo ja, over welke ontwerpen gaat het hier en welke waren de reden voor de weigering tot uitgave?

5) Heeft men Bpost de afgelopen vijf jaar klachten binnen gekregen over mensen die zich bijvoorbeeld beledigd of gekwetst voelden over een uitgave? Zo ja, over welke uitgaven gaat het hier?

6) Staat de procedure voor het kiezen van nieuwe uitgaven open voor ideeŽn en ontwerpen uit het publiek? Zo ja, op welke wijze wordt dit georganiseerd?

7) Hoeveel verdiende Bpost jaarlijks de afgelopen jaren aan de inkomsten uit de verkoop van postzegels? Heeft de opkomst van de elektronische communicatiemiddelen een grote impact gehad op deze inkomsten? Op welke wijze werd/wordt dit opgevangen?