BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4742

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket voor het station Brussel-Nationaal-Luchthaven - Toeslag - Koppeling aan de afstand tot aan het station
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
luchthaven
________
28/12/2011Verzending vraag
19/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2725
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4742 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juni 2012 zal de Diabolo-treinverbinding met de Nationale Luchthaven operationeel zijn. De oorspronkelijke timing wordt daarmee gerespecteerd, waarvoor mijn felicitaties aan alle betrokkenen. De enorme meerwaarde van deze nieuwe verbindingen behoeft geen betoog. Niet alleen de indrukwekkende tijdswinst, zeker voor het verkeer dat over Mechelen loopt, maar ook de ontlasting van andere verkeersaders en de milieueffecten verantwoorden deze investeringen van ongeveer een half miljard euro.

De private investeerders vragen hiervoor return. De wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen (Diabolo-wet) verplicht nu al een opleg van 2,05 euro voor elk ticket met als bestemming het station van de Nationale Luchthaven. Deze opleg verdubbelt vanaf juni 2012, bij de operationalisering van de verbinding tot 4,1 euro per ticket.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel leverde opleg voor tickets met bestemming Nationale Luchthaven op in 2009 en 2010? Werden deze meerwaarden onverkort aan de investeerders doorgestort?

2) Hoe groot worden de inkomsten van deze opleg in 2011 geraamd?

3) Hoe groot worden de jaarlijkse inkomsten van deze opleg vanaf een volledige operationalisering (dus 4,1 euro per ticket) geraamd en hoe lang moet deze opleg worden geheven en aan de investeerders doorgestort?

4) Geldt deze opleg voor elke rit, ongeacht de afstand, met bestemming Nationale Luchthaven? Beaamt de geachte minister, indien dit het geval is, dat de opleg onrechtvaardig hoog is voor korte verplaatsingen en dus relatief onrechtvaardig laag is voor verre verplaatsingen? Waarom werd de opslag niet relatief, bijvoorbeeld gekoppeld aan de afstand tot de luchthaven, beslist?

5) Zullen in de toekomst alle infrastructuurwerken op deze wijze worden gefinancierd, zodat er in de feiten een privatisering van de infrastructuur optreedt?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2012 :

Ik kan bevestigen dat het Diaboloproject dat deels via een Publiek-Private Samenwerking wordt gerealiseerd, volledig op schema zit en in juni 2012 operationeel zal worden. Dit project toont aan dat PPS, mits een goede voorbereiding en aanpak, tot uitstekende resultaten kan leiden. 

Vanzelfsprekend moeten hierbij de private partners de geïnvesteerde middelen terugverdienen en de financiële lasten en een vergoeding voor de genomen risico’s kunnen dekken. De bijdrage voor de individuele reizigers vormt hierbij een cruciaal element en is tegelijk een risicofactor voor de investeerders. 

1.   De opbrengst van het reizigerssupplement bedroeg in 2009 : 958 541,05 euro (onvolledig jaar) en voor 2010 : 6 234 621,67 euro. Ingevolge de wet van 30 april 2007 werden deze bedragen volledig doorgestort aan de projectvennootschap Nothern Diabolo NV. 

2.   Voor 2011 bedragen deze supplementen voor de eerste 11 maanden een totaal van 6 132 485,63 euro. 

3.   De jaarlijkse inkomsten vanaf een volledige operationalisering hangen af van de evolutie van het treinverkeer naar en van het station Nationale Luchthaven. Bij de aanvang van het project werd er op gerekend dat het aantal reizigers zou kunnen oplopen van 2,7 miljoen/jaar tot ongeveer 12 miljoen/jaar bij het einde van het project in 2047. 

4.   Het reizigerssupplement geldt voor elke rit met bestemming of oorsprong de Nationale Luchthaven met uitzondering van het woon/werkverkeer en is hetzelfde ongeacht de afgelegde afstand, omdat deze toeslag enkel betrekking heeft op het gebruik van de diabolo-infrastructuur. Een andere uitwerking zou technisch moeilijk haalbaar en controleerbaar zijn en zou leiden tot betwistingen. 

5.   Momenteel zijn er geen andere projecten waarvoor een dergelijk betalingssysteem van toepassing is. Bij elk toekomstig groot project zal er een afweging moeten gebeuren tussen een bijdrage van de gebruikers of een overheidsfinanciering. Dit leidt niet tot een privatisering van het infrastructuurbeheer vermits Infrabel volledig zijn rol van openbare spoorinfrastructuurbeheerder kan blijven uitoefenen, ongeacht de juridische eigendomsrechten.