BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4101

de Alain Courtois (MR)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
bpost -Postsorteercentrum Anderlecht - Verhuis - Nieuwe vestiging - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Carcoke-terrein
________
postdienst
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
vestigen van een bedrijf
________
28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4101 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Françoise Schepmans, mijn collega in het Brussels parlement, heeft de Brusselse minister bevoegd voor Openbare Werken, Openbaar Vervoer, de Haven van Brussel en Informaticabeleid, Brigitte Grouwels, en de Brusselse minister bevoegd voor Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, Benoît Cerexhe, onlangs ondervraagd over het overheidsbedrijf bpost dat al een tijd vindt dat het in Anderlecht te krap gehuisvest is en dat in Brussel een nieuwe locatie zou zoeken voor een postsorteercentrum.

In dat opzicht zou bpost onderhandelingen opgestart hebben met het Brussels Gewest teneinde zich op het Carcoke-terrein te mogen vestigen. De woordvoerder van bpost verklaart dat bpost in Brussel wil blijven en dat bij de onderhandelingen met het Brussels Gewest de voor hen enige vestigingsoptie op de tafel is gelegd, namelijk een terrein in het havengebied van Brussel. Volgens minister Brigitte Grouwels die hierover door de pers ondervraagd is, zou het echter moeilijk zijn om aan dit verzoek een gunstig gevolg te geven aangezien het geambieerde terrein uitsluitend zou mogen dienen voor activiteiten die bij voorkeur gebruik maken van de waterwegen. Benoît Cerexhe heeft aangekondigd dat zijn kabinet dit dossier met bijzondere belangstelling volgt met het oog op de bevordering van de werkgelegenheid in het Brussels Gewest.

Kan de minister bevoegd voor overheidsbedrijven me zeggen of hij informatie heeft over dit dossier? Zijn er, mocht het Carcoke-terrein niet haalbaar zijn, alternatieve oplossingen voor de vestiging van het nieuwe postsorteercentrum van bpost in het Brussels gewest?