BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 november 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3669

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
De keuze voor huisarrest als straf voor een veroordeling tot acht maanden opsluiting
________
voltrekking van de straf
vervangende straf
beperking van bewegingsvrijheid
straffeloosheid
________
16/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1191
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4706
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3669 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent maakte de Minister bekend dat hij vanaf 1 januari 2012 met een systeem van thuisdetentie wil uitpakken, gericht op de concrete uitvoering van straffen die werden uitgesproken voor een opsluiting van minder dan acht maanden. Met deze maatregel wil de Minister wat hij zelf noemt "straffeloosheid", namelijk het niet uitvoeren van deze veroordelingen, toch omzetten in een voelbare, controleerbare straf. Deze thuisdetentie zou ook een deel van de huidige enkelbandgestraften betreffen - geraamd 750 - en dus ook dit systeem verlichten of beschikbaar maken voor gestraften met een veroordeling van 8 maanden tot 3 jaar. De Minister beweert dat de voorbereiding van dit systeem al ver is gevorderd, dus dat de concretisering geen problemen zal stellen.

Ik wil de Minister met deze maatregel feliciteren, want daarmee werkt hij wellicht doeltreffend aan een oplossing voor een aantal euvels die al jarenlang zwaar wegen op de reputatie van Justitie, o.a. de de facto straffeloosheid bij korte gevangenisstraffen, het meer effectief maken van enkelbandstraffen enz.

Binnen deze positieve perceptie wil ik de Minister toch enkele vragen stellen.

Op hoeveel veroordeelden zou deze maatregel voor thuisdetentie gemiddeld en jaarlijks kunnen worden toegepast? Hoe zal deze thuisdetentie concreet worden georganiseerd - de Minister spreekt van een elektronisch toezicht light - en welke vormen van controle zullen er werken? Welke straf riskeert een veroordeelde die zich niet aan de spelregels van deze thuisdetentie houdt… en kan dit systeem, indien velen zich niet aan deze regels houden, geen nieuwe en ongewenste toevloed van gevangenen opleveren? Welk budget voorziet de Minister voor de toepassing van deze maatregel, zowel aan investeringen in elektronica, software enz., maar ook qua personeel voor toezicht en opvolging? Wanneer mogen wij dit nieuwe systeem als geslaagd beschouwen, of welke positieve effecten beoogt de Minister en op welke cijfers, effecten, output en impact mag deze maatregel worden geëvalueerd in 2014? Kan de Minister nu waarborgen dat dit systeem ook effectief toepasbaar wordt vanaf 1 januari 2012?