BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
18 november 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3366

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtelijke achterstand - Gepensioneerde rechters - Terugroeping - Plaatsvervangend rechter - Concretisering
________
gerechtelijke achterstand
rechter
________
18/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3366 d.d. 18 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De omvangrijke gerechtelijke achterstand heeft zeker ook te maken met de onvoldoende beschikbaarheid van rechters. In deze context klinkt het voorstel van de geachte minister dan ook plausibel, want door gepensioneerde rechters toch te laten werken als plaatsvervangend rechter, kan men misschien het potentieel gevoelig uitbreiden. De minister kon niet aangeven in welke mate dit plan ook een concreet gevolg zou hebben. Daarnaast reageerden sommige rechters eerder negatief, omdat dit voorstel wel eens een omgekeerd effect zou kunnen hebben, namelijk het stimuleren van rechters om op pensioen te gaan in de overtuiging dat ze dan toch, naar eigen keuze, als plaatsvervangend rechter een aantal opdrachten kunnen blijven opnemen.

Hierover de volgende vragen:

1) In welke mate is het voorstel van de geachte minister om gepensioneerde rechters de kans te bieden om als plaatsvervangend rechter op te treden, al geconcretiseerd? Zijn alle voorwaarden om dit plan uit te voeren al ingevuld? Zo ja, is dit plan dan nu operationeel? Zo niet, op welke termijn en mits welke specifieke besluiten enz. plant hij een concretisering? Kortom: wanneer zullen de eerste gepensioneerde rechters kunnen optreden als plaatsvervangend rechter?

2) Hoe riposteert de minister de kritiek op zijn voorstel, dat dit wellicht als effect zal hebben dat rechters met minder terughoudendheid op pensioen zullen gaan omdat ze daarna - in een grote zone van comfort - toch nog als plaatsvervangend rechter kunnen optreden?

3) Met wie en hoe pleegde de minister overleg met betrekking tot dit voorstel, wie adviseerde hem hierover positief en werden eventuele negatieve effecten bij voorbaat ge´ncorporeerd?