BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
5 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3353

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Dendermonde - Gevangenis - Uitstel bouw - Schadevergoeding
________
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
administratieve rechtspraak
klacht inzake bestuurlijke geschillen
________
5/10/2011 Verzending vraag
18/10/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3353 d.d. 5 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De werken op de Dendermondse site van het Oud Klooster moesten deze maand beginnen, opdat er medio 2013 een gloednieuwe gevangenis voor 444 gedetineerden klaar zou zijn. Het lokale actiecomité Oud Klooster legde klacht neer en haalde haar slag thuis bij de Raad van State. Een daaropvolgende beslissing leidde tot vertraging bij de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Deze vertraging veroorzaakt ernstige extra kosten, want de Regie der Gebouwen moet een schadevergoeding betalen van 20 000 à 30 000 euro per dag dat de aannemer niet kan werken. De media berichtten dat de minister niet volledig op de hoogte was.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte minister dat de werken aan de nieuwe gevangenis in Dendermonde niet tijdig konden beginnen en dat de staat daardoor een zware dagelijkse boete moet betalen aan de aannemer? Zo ja, hoeveel bedraagt deze boete per dag? Hoeveel boete werd er tot op heden (moment van het antwoord) betaald?

2) Hoe verklaart hij deze vertraging en de hoge extra kosten, niet zozeer het feit van een beslissing van de Raad van State in het voordeel van de lokale actiegroep, wel het feit dat de planners van deze nieuwbouw dit scenario blijkbaar niet voorzag en zeker niet incalculeerde, terwijl ondertussen iedereen wel weet dat actiecomités over dit soort wettelijke instrumenten en mogelijkheden beschikken?

3) Zullen bij andere bouwprojecten soortgelijke vertragingen opduiken? Zijn deze ondertussen ingecalculeerd in het scenario?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2011 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Financiën. En dit in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de regie der gebouwen.