BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
30 september 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3296

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen
________
Drugs - Website Silk road - Virtuele drugssupermarkt - Anonieme transacties - Handhaving vanwege politie en douane
________
computercriminaliteit
verdovend middel
zwarte handel
handel in verdovende middelen
internet
internetsite
douane
postdienst
________
30/9/2011Verzending vraag
18/11/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3297
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3296 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijzonder onrustwekkend. Dat is het enige woord dat past bij het artikel op Disinfo, Silk Road: The Website With Every Illegal Drug Imaginable For Sale (1). In die bijdrage het verhaal van de anonieme online marktplaats Silk Road, waar je onder meer honderden soorten illegale drugs kunt kopen.

Men kan de website alleen gebruiken met behulp van de anonimiteitssoftware van Tor en de virtuele valuta van Bitcoin. Als je bereid bent die moeite te nemen schijn je de drugs ook daadwerkelijk te ontvangen in een discrete enveloppe, of het nu gaat om hero´ne of LSD.

Het internet biedt vele mogelijkheden maar jammer genoeg hebben ook criminelen dit begrepen. Eerder heb ik reeds aangekaart dat hormonale substanties open en bloot worden verkocht op het internet, maar dit is bij mijn weten de eerste maal dat alle harddrugs te koop worden aangeboden en dit via software die de anonimiteit garandeert en waarbij de levering in anonieme en neutrale verpakking wordt geleverd.

Ik had dan ook volgende vragen voor de bevoegde ministers:

1) Hoe reageert u op het gegeven dat het heden mogelijk is om online, via de anonieme website Silk Road, zo ongeveer alle mogelijke drugs (zoals speed, hero´ne, xtc, opium, coca´ne, lsd) en allerhande zware psychiatrische medicijnen aan te schaffen? Kan u expliciet aangeven hoe de politiediensten hierop gaan reageren?

2) Bent u ervan op de hoogte dat dit alles via het netwerk Tor, u waardoor anonimiteit is gegarandeerd, u op zeer eenvoudige wijze mogelijk is alsof het de aanschaf van boeken betreft?

3) De aangeschafte drugs in normale enveloppen worden verzonden en door de gewone post worden thuisbezorgd. Kan u aangeven hoe de douanediensten hiertegen specifiek gaan optreden? Worden bijkomende stappen ondernomen?

4) Ook in Nederland stelt men zich vragen over deze website. Kan u aangeven hoe er kan worden opgetreden tegen het desbetreffende netwerk (TOR) alsook de desbetreffende website? Acht u overleg op Europees niveau aangewezen? Kan u dit zeer gedetailleerd toelichten?

(1) http://www.disinfo.com/2011/06/silk-road-the-website-with-every-illegal-drug-imaginable-for-sale/

Antwoord ontvangen op 18 november 2011 :
 1. De douane en meer specifiek de opsporingsdiensten van de douane hebben kennis van websites waar drugs aangeschaft kunnen worden. Meer en meer wordt ook gebruik gemaakt van andere internetmedia dan websites zoals bijvoorbeeld sociale media. Indien we informatie hebben in verband met websites waarop drugs verkocht worden, wordt dit meegedeeld aan de politie. De douane voert immers geen onderzoek inzake drugs, maar stelt enkel vast.

  De problematiek inzake geneesmiddelen hoort tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

 2. Van het netwerk The Onion Router (TOR) zijn wij niet op de hoogte. Het behoort echter niet tot onze bevoegdheden te oordelen over het feit of het anoniem plaatsen van bestellingen verboden is.

 3. De Belgische douane strijdt reeds geruime tijd tegen dit type van zendingen. Er worden dagelijks controles gedaan bij de post en andere pakjesbehandelaars (cf. koerierdiensten). De focus ligt hier voornamelijk op goederen die van buiten Europa komen. Er worden manuele controles gedaan, controles met de scanner, controles met drugshonden. Deze controles gebeuren zowel door de gespecialiseerde opsporingsdiensten van de douane als door de eerstelijnsdiensten in het kader van onze bewakingsfunctie, als gevolg van een onderzoek, op basis van risicoanalyse of op basis van informatie ontvangen van onze partners.

  De gecontroleerde zendingen en de zendingen waarin drugs gevonden worden zijn tot hiertoe steeds “anoniem”, in die zin dat er geen zendingen bestaan waarvan de illegale inhoud duidelijk gestipuleerd is. Elke vaststelling van dergelijke verboden stoffen wordt opgenomen in een proces-verbaal (PV) dat overgemaakt wordt aan het bevoegde Parket.

 4. De informatie betreffende dergelijke fenomenen wordt via de geijkte kanalen voor het uitwisselen van informatie tussen douaneautoriteiten uitgewisseld (Wederzijdse Bijstand, CRMS, …).

  Op Europees niveau lopen er momenteel verschillende initiatieven waaraan de douane naar gelang haar bevoegdheden aan deelneemt.

  Bij de opsporingdiensten van de douane wordt momenteel een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden voor het oprichten van een cyberdouane.