BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
9 september 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3054

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming
________
aardappel
genetisch gemodificeerd organisme
biotechnologie
ecologische beweging
vernietiging van de gewassen
________
9/9/2011Verzending vraag
11/10/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3053
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3054 d.d. 9 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Wetteren wordt op basis van een door u verleende vergunning een veldproef uitgevoerd met genetisch gewijzigde aardappelen die bestand zijn gemaakt tegen de aardappelplaag. Deze ziekte vormt de grootste bedreiging van de Belgische aardappelteelt en kost de Belgische aardappelteler naar schatting jaarlijks 55 miljoen euro. Bedoeling van de veldproeftest is een genetisch gemodificeerde aardappel te creŽren die bestand is tegen de aardappelplaag. Momenteel wordt in de aardappelteelt bijna wekelijks met fungiciden gespoten om deze infectie tegen te gaan. Wellicht zal met deze nieuwe genetisch gemodificeerde aardappelvariŽteiten de fungicidenbehandeling drastisch kunnen teruggeschroefd worden of helemaal vermeden worden. Dit zal onmiskenbaar voordelen voor het milieu, de boer en de consument met zich meebrengen. De proef wil met andere woorden op een wetenschappelijk verantwoorde manier nagaan welke combinaties van resistentiefactoren onder Belgische condities goed werken, om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzaam resistente aardappelen voor de Belgische landbouwer.

De veldproef wordt uitgevoerd door een universiteit, een hogeschool en publieke onderzoeksinstellingen (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Instituut voor landbouw en visserij onderzoek en Vlaams Instituut voor biotechnologie) en is vergund door de bevoegde ministers na positief advies van de Bioveiligheidsraad.

Op zondag 29 mei 2011 organiseerde een beweging, die zich "Field Liberation Movement" noemt, op het GGO-aardappelveld in Wetteren een aangekondigde actie om de veldproef met deze genetisch gemodificeerde aardappelen te vernietigen. Dat is hen ook gelukt, ondanks de zware beveiligingsmaatregelen die de organisatoren van de veldproef (UGent, ILVO, VIB en HoGent) getroffen hadden. Beveiligingsmaatregelen die voor publiek wetenschappelijk onderzoek zeer ongebruikelijk zijn en die tot zeer zware kosten hebben geleid die voor de betrokken onderzoeksinstellingen bijna niet te dragen zijn.

De aanwezige actievoerders slaagden er in het veld te bestormen, de proefaardappelen uit te trekken en biologische aardappelen en strooizout op het veld te gooien. De veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen ging daardoor totaal verloren.

In het kader van deze gebeurtenis had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Hoe staat u tegenover de oproep tot het vernielen van de veldproef, en tegenover een vernieling zelf? Keurt u dit af, en zo ja, op welke manier gaat u uw standpunt in deze kracht bijzetten?

2) BelgiŽ heeft een zeer sterke positie in het agrobiotechnologisch basisonderzoek. Het is van het allergrootste belang dat de betrokken onderzoeksinstellingen dit basisonderzoek kunnen valoriseren. Het kunnen uitvoeren van rechtmatige veldproeven is hiervoor een eerste zeer belangrijke stap. Op welke manier gaat u waarborgen dat dergelijk onderzoek ook in de toekomst nog in BelgiŽ kan plaatshebben?

Antwoord ontvangen op 11 oktober 2011 :

Ik heb de eer om het volgende te antwoorden op de vragen van het geachte lid.

De minister van Volksgezondheid en ikzelf hebben deze veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen toegelaten, na een beoordelingsproces van meerdere maanden, omdat wij achtten dat de potentiële risico’s voor leefmilieu en volksgezondheid beheerst zijn.

Ik keur de vernieling, zelfs gedeeltelijk, van deze toegelaten veldproef dus zeker niet goed.

Mijn administratie heeft de nodige maatregelen genomen om deze vernieling te vermijden. Ten eerste is de procedure over de beoordeling en de toelating van deze veldproef volledig transparant gebeurd via een specifieke website rond genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Verder werd er een publieksconsultatie gedurende één maand georganiseerd betreffende deze veldproefaanvraag om de opmerkingen en vragen van het publiek en alle organisaties te verzamelen. Een rapport van deze consultatie dat de antwoorden op de verzamelde vragen bevat, werd eveneens gepubliceerd. Mijn administratie heeft ook contact opgenomen met de burgemeester van Wetteren om de veldproef te beschermen.

Mijn kabinet en mijn administratie zijn nu verder met de diensten van de minister van Volksgezondheid aan te nadenken over welke verdere maatregelen genomen kunnen worden om zulke vernietiging in de toekomst te vermijden.