BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
9 september 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3053

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming
________
aardappel
genetisch gemodificeerd organisme
vernietiging van de gewassen
ecologische beweging
biotechnologie
________
9/9/2011Verzending vraag
5/10/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3054
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3053 d.d. 9 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Wetteren wordt op basis van een door u verleende vergunning een veldproef uitgevoerd met genetisch gewijzigde aardappelen die bestand zijn gemaakt tegen de aardappelplaag. Deze ziekte vormt de grootste bedreiging van de Belgische aardappelteelt en kost de Belgische aardappelteler naar schatting jaarlijks 55 miljoen euro. Bedoeling van de veldproeftest is een genetisch gemodificeerde aardappel te creŽren die bestand is tegen de aardappelplaag. Momenteel wordt in de aardappelteelt bijna wekelijks met fungiciden gespoten om deze infectie tegen te gaan. Wellicht zal met deze nieuwe genetisch gemodificeerde aardappelvariŽteiten de fungicidenbehandeling drastisch kunnen teruggeschroefd worden of helemaal vermeden worden. Dit zal onmiskenbaar voordelen voor het milieu, de boer en de consument met zich meebrengen. De proef wil met andere woorden op een wetenschappelijk verantwoorde manier nagaan welke combinaties van resistentiefactoren onder Belgische condities goed werken, om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzaam resistente aardappelen voor de Belgische landbouwer.

De veldproef wordt uitgevoerd door een universiteit, een hogeschool en publieke onderzoeksinstellingen (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Instituut voor landbouw en visserij onderzoek en Vlaams Instituut voor biotechnologie) en is vergund door de bevoegde ministers na positief advies van de Bioveiligheidsraad.

Op zondag 29 mei 2011 organiseerde een beweging, die zich "Field Liberation Movement" noemt, op het GGO-aardappelveld in Wetteren een aangekondigde actie om de veldproef met deze genetisch gemodificeerde aardappelen te vernietigen. Dat is hen ook gelukt, ondanks de zware beveiligingsmaatregelen die de organisatoren van de veldproef (UGent, ILVO, VIB en HoGent) getroffen hadden. Beveiligingsmaatregelen die voor publiek wetenschappelijk onderzoek zeer ongebruikelijk zijn en die tot zeer zware kosten hebben geleid die voor de betrokken onderzoeksinstellingen bijna niet te dragen zijn.

De aanwezige actievoerders slaagden er in het veld te bestormen, de proefaardappelen uit te trekken en biologische aardappelen en strooizout op het veld te gooien. De veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen ging daardoor totaal verloren.

In het kader van deze gebeurtenis had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Hoe staat u tegenover de oproep tot het vernielen van de veldproef, en tegenover een vernieling zelf? Keurt u dit af, en zo ja, op welke manier gaat u uw standpunt in deze kracht bijzetten?

2) BelgiŽ heeft een zeer sterke positie in het agrobiotechnologisch basisonderzoek. Het is van het allergrootste belang dat de betrokken onderzoeksinstellingen dit basisonderzoek kunnen valoriseren. Het kunnen uitvoeren van rechtmatige veldproeven is hiervoor een eerste zeer belangrijke stap. Op welke manier gaat u waarborgen dat dergelijk onderzoek ook in de toekomst nog in BelgiŽ kan plaatshebben?

Antwoord ontvangen op 5 oktober 2011 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van Mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Volksgezondheid en van de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega's, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.