BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2962

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Diplomaten - Huishoudpersoneel - Uitbuiting - Misbruiken
________
ambassade
personeel in diplomatieke dienst
dienstpersoneel
arbeidsrecht
________
12/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4683
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2962 d.d. 12 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent kregen vier buitenlandse diplomaten een geldboete omwille mensenhandel. Niet verwonderlijk, ongeveer 10 % van al het huishoudpersoneel in dienst bij diplomaten in BelgiŽ, diende klacht in wegens misbruiken. De Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken volgt deze situatie nauwlettend, maar beschikt over weinig mogelijkheden om op te treden. Daarbij wil deze FOD niet aangeven welke landen hier meestal in de fout gaan, hoewel de hulpverlening bevestigt dat het vooral over oliestaten of Afrikaanse staten gaat.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel dossiers over slechte behandeling van huishoudpersoneel door diplomaten behandelde justitie in 2008, 2009 en 2010? Waarover gaan deze dossiers en in welke mate zijn er klachten over mensenhandel?

2) Hoe zijn deze klachten over verschillende landen verdeeld. Zijn er landen of clusters van landen die opvallend oververtegenwoordigd zijn bij deze klachten?

3) Tot welke gevolgen leidde de behandeling van deze klachten?

4) Pleegde de geachte minister hierover overleg met zijn collega van Buitenlandse Zaken? Zo ja, tot welke resultaten leidde dit overleg? Zo niet, waarom vindt hij dit niet belangrijk of noodzakelijk?