BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2903

de Fabienne Winckel (PS)

aan de minister van Justitie
________
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslagen 2008, 2009 en 2010 - Stand van zaken - Gevangenis van Ieper - Lokale Commissie van Toezicht - Oprichting
________
strafgevangenis
controleorgaan
verslag over de werkzaamheden
Mensenrechtenraad van de VN
gevangeniswezen
Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
________
29/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2903 d.d. 29 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aangezien u in uw antwoord op mijn vraag om uitleg over de onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen (nr. 5-790) tijdens de vergadering van 11 mei 2011 van de Senaatscommissie voor de Justitie niet alle informatie hebt gegeven die ik wenste, ben ik zo vrij me opnieuw tot u te richten.

Ik herinner eraan dat vele Lokale Commissies van Toezicht bij gebrek aan leden niet meer actief zijn, terwijl ze gehouden zijn jaarlijks een controleverslag op te stellen over de behandeling van de gedetineerden in de strafinrichtingen. U hebt geantwoord dat voor dat probleem overal een oplossing was gevonden behalve in de gevangenis van Ieper.

Voor de jaren 2008 en 2009 heeft de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen de verslagen niet binnen de vereiste termijn bezorgd. Volgens de voorzitter heeft de Centrale Toezichtsraad de Commissies van Toezicht gevraagd om voor beide voornoemde jaren en voor 2010 hem tegen einde maart 2011 hun verslagen te bezorgen, omdat hij op zijn beurt zijn verslag voor de jaren 2008, 2009 en 2010 moest neerleggen.

Is de oprichting van de Lokale Commissie van Toezicht van de gevangenis van Ieper op goede weg? Ik had ook graag vernomen of we kennis zullen kunnen nemen van de verslagen 2008, 2009 en 2010 vr het universeel periodiek onderzoek door de VN-Mensenrechtenraad?