BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
1 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2655

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
De bescherming van de privacy inzake postbestelling
________
postdienst
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim
________
1/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-618
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4161
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2655 d.d. 1 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de wetgeving met betrekking tot de postbestelling is het in BelgiŽ verplicht om over een postadres te beschikken, maar niet om een brievenbus te hebben waarin de post ook daadwerkelijk besteld kan worden. Dit hoeft voor een aanzienlijk deel van de bevolking geen probleem te zijn aangezien het ieders recht is om ervoor te kiezen om niet beschikbaar te zijn voor briefwisseling op zijn postadres. Logischerwijs zou het echter wel mogelijk moeten zijn om post te ontvangen, aangezien de postbedeling in BelgiŽ universeel is volgens de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Hier wringt echter het schoentje. Het plaatsen van brievenbussen is niet verplicht: niet voor de eigenaars en niet voor de huurders. Dat leidt tot situaties waarbij de bewoners van een gebouw met meerdere wooneenheden een brievenbus moeten delen omdat de eigenaar van het gebouw niet voorziet in aparte brievenbussen. Het is niet ondenkbaar dat bepaalde poststukken zo in verkeerde handen kunnen vallen, waardoor de bescherming van de privacy in het gedrang kan komen.

Graag stelde ik u hierover de volgende vragen:

1. Om welke reden werd een dergelijke verplichting nooit geÔmplementeerd?

2. Acht u het opportuun om de huurwet of het koninklijk besluit van 8 juli 1997 in het kader van de bescherming van de privacy uit te breiden met de verplichting om elke wooneenheid te voorzien van een brievenbus?

3. Hebben huurders momenteel een juridisch argument om een aparte brievenbus te eisen indien dit niet in de huurovereenkomst werd opgenomen?