BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2545

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen
________
strafgevangenis
gedetineerde
________
16/6/2011 Verzending vraag
22/11/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2545 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In een artikel in Le Soir van maandag 30 mei 2011 las ik dat een gevaarlijke gevangene op spectaculaire wijze wist te ontsnappen uit de gevangenis van Lantin.

De feiten speelden zich af op klaarlichte dag om 10  uur 's ochtends. De bewakingscamera's maakten beelden van de medeplichtigen van de voortvluchtige. Zodra de beelden van de gewapende en gemaskerde mannen werden opgemerkt, werd alarm geslagen en werden de bewakers via walkietalkies op de hoogte gehouden van de toestand.

De medeplichtigen van de voortvluchtige hebben oorlogswapens gebruikt. Geen enkele bewaker beschikte over een vuurwapen om de gewelddadige aanval af te weren en er bevond zich geen gewapende politiemacht ter plaatse.

Op te merken valt dat de uitkijktoren op de hoek van de muur waarover de voorvluchtige is ontsnapt, onbemand was.

De ontsnapte gevangene is nog niet gevat. Twee ontsnappingswagens werden evenwel zaterdag in Grāce-Hollogne teruggevonden.

1) Bent u op de hoogte van de toestand?

2) Mag een uiterst gevaarlijke gevangene op een binnenplaats wandelen die vlak naast de buitenmuur van de gevangenis ligt?

3) Is het aanvaardbaar dat langs de buitenmuur een weg loopt die toegankelijk is voor alle verkeer?

4) Dragen de penitentiaire beambten kogelvrije vesten?

5) Bent u voornemens om een voertuig van het peloton anti-banditisme, het PAB, stand-by te plaatsen in Lantin?

6) Waarom kon die gedetineerde niet naar een Marokkaanse gevangenis worden overgebracht?

Antwoord ontvangen op 22 november 2011 :

1. en 2. Mijn administratie heeft me uiteraard van deze toestand in kennis gesteld. De betrokken gedetineerde was sinds 2007 opgesloten te Lantin zonder ooit gedragsproblemen te hebben vertoond. Op het tijdstip van de ontsnapping bevond de gedetineerde zich in de werkplaatsen, waar hij tewerkgesteld was en die hij heeft kunnen verlaten.

3. Het is nu eenmaal zo dat alle Belgische gevangenissen via de weg bereikbaar zijn.

4. De personeelsleden hebben geen kogelvrije vesten, aangezien die geen deel uitmaken van het interventiemateriaal. Het gebruik van dwangmiddelen wordt geregeld in ministeriële omzendbrief nr. 1810 van 19 november 2009.

5. Er zijn thans geen plannen in die richting. In de gevangenis een peleton ant-banditisme (PAB)-voertuig stand-by hebben, zou niet erg rendabel zijn (aanwezigheidsuren/aantal incidenten waarbij gebruik ervan zou worden gemaakt) en is dus niet verantwoord.

Een snel optreden van het PAB in een ganse reeks ernstige, problematische situaties is daarentegen een mogelijkheid die reeds meer dan eens is besproken met de politionele overheden.

Er mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de gevangenis te Lantin zich bevindt op het grondgebied van de politiezone Basse-Meuse, die niet beschikt over een PAB-eenheid.

Opdat in geval van een ontsnapping het optreden van een dergelijke eenheid mogelijk zou zijn, zou een overeenkomst moeten worden ondertekend tussen de politiezone Basse-Meuse en de politiezone Luik waarin daarin wordt voorzien.

6. De gedetineerde valt niet onder het toepassingsgebied van de overeenkomst tussen België en Marokko betreffende de overbrenging van gevonniste personen omdat hij de Belgische nationaliteit heeft.