BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
18 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2360

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Strijd tegen klimaatopwarming - Steun aan derdewereldlanden - Corruptie - Risico's en maatregelen
________
opwarming van het klimaat
ontwikkelingshulp
milieubeleid
corruptie
________
18/5/2011Verzending vraag
5/7/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2361
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2360 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De miljarden euro's die de komende jaren door westerse landen beschikbaar worden gesteld aan derdewereldlanden die zouden lijden aan de gevolgen van klimaatverandering, zijn zeer gevoelig voor corruptie. Daarvoor waarschuwde de organisatie Transparency International enkele weken terug in hun " global corruption rapport: Climat change ".

De strijd tegen de opwarming van de aarde is onderhevig aan corruptie. De minder rijke landen die de miljarden de komende jaren ontvangen, staan volgens de organisatie bovenaan de lijst met corrupte landen. De twintig landen die het meeste geld krijgen, hebben cijfers van hooguit een 3,5 op de corruptiegraadmeter van Transparency International. BelgiŽ haalde, ter vergelijking, een 7,1. Denemarken scoorde in 2010 met een 9,3 het hoogste cijfer. Meer dan ooit moeten we inzetten op de strijd tegen de klimaatopwarming en vele landen kunnen deze strijd niet alleen aan. Als het niet lukt om de maatregelen tegen de opwarming van de aarde te beheren, dan leidt dat niet alleen op korte termijn tot de onjuiste toewijzing van hulpbronnen en frauduleuze praktijken, maar in de toekomst ook tot schade voor de komende generaties.

Graag had ik van een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoe reageert de geachte minister op het rapport van Transparency International en in het bijzonder op hun waarschuwing wat betreft de vele miljarden die de Europese Unie in het algemeen, en ook ons land, zouden uittrekken voor de strijd tegen de klimaatopwarming?

2) Kan hij zeer gedetailleerd oplijsten hoe ons land voorkomt dat haar middelen in het kader van ontwikkelingssamenwerking en de strijd tegen klimaatopwarming worden afgewenteld? Volstaan deze knipperlichten of moeten er tengevolge de waarschuwing van Transparency International nieuwe maatregelen worden getroffen?

3) Kan hij aangeven welke bedragen ons land zowel rechtstreeks als onrechtstreeks uittrekt voor de strijd tegen de klimaatopwarming? Kan hij de diverse projecten concreet en per land oplijsten?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

Het verslag waarnaar het geachte lid verwijst brengt de voornaamste uitdagingen van de internationale strijd tegen de klimaatverandering op het vlak van governance in kaart.

De zwakke controlehulpmiddelen die bepaalde marktmechanismen omringen, de grote invloed van bepaalde zakenmilieus op bepaalde beslissingscentra zijn enkele van de gevaren die de milieu-integriteit en het sociaal rechtvaardig karakter van het internationale klimaatbeleid bedreigen. Deze boodschap wordt in haar laatste verslag verspreid door de zeer betrouwbare ONG Transparency International en ik kan u garanderen dat België in het kader van de internationale en Europese onderhandelingen deze beide principes resoluut verdedigt.

Wanneer het gaat om de financiële transfers ten gunste van de ontwikkelingslanden, is het van belang om erop te wijzen dat deze transfers voortvloeien uit de algemene principes van de het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), een verdrag waarbij België partij is.

Bovendien dient erop te worden gewezen dat in Kopenhagen en Cancun de geïndustrialiseerde landen er zich enerzijds hebben toe verbonden om 30 miljard dollar bijkomende financiering over de periode 2010-12 te verstrekken en anderzijds om jaarlijks tegen 2020 100 miljard dollar, afkomstig van een groot aantal privé- en overheidsbronnen, te mobiliseren. Alhoewel op korte termijn 2010-12 de Belgische bijdrage gekend is (dit wil zeggen 150 miljoen euro voor de hele periode), moet de verdeling van de lasten op lange termijn weliswaar nog worden bepaald. Deze verdeling van de inspanningen zal van verschillende factoren afhangen, zoals het niveau van de uitstootreductiedoelstellingen dat op internationaal vlak is vastgesteld of de omvang van de privé-investeringen die bijdragen tot de strijd tegen de klimaatverandering. Gezien de grote onzekerheid rond bepaalde parameters is het moeilijk om de modaliteiten van de Belgische bijdrage tot deze financiering momenteel uitvoerig te beschrijven. Het is evenwel reeds evident dat de naleving van de fiduciaire regels die internationaal erkend zijn integraal deel uitmaakt van de vereisten die door België worden gesteld. Meer fundamenteel moet de ontwikkeling van de capaciteiten in de ontwikkelingslanden ook helpen om de corruptie te bestrijden. Maar ongeacht de instrumenten die we gebruiken om de corruptie te bestrijden, zou de corruptie in de ontwikkelingslanden niet kunnen dienen als voorwendsel om ons te onttrekken aan onze internationale verbintenissen.

Eén van onze engagementen is de bijdrage aan de strijd tegen klimaatopwarming via Clean Development Mechanism (CDM) projecten.

Daarbij wordt enkel gewerkt via de officiële procedures van de UNFCCC en via tenderprocedures, waardoor de transparantie verzekerd blijft en het risico op corruptie minimaal. Wij onderwerpen elk project ook aan een strenge evaluatie, waarna we aan de operatoren van het project onder andere vragen om zich ertoe te verbinden de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) Conventie tegen Omkoperij na te leven.

De gebruikte contracten voorzien overigens bijkomende veiligheidsmaatregelen die de federale overheid in de mogelijkheid stellen om een projectoperator te sanctioneren die deze verbintenissen niet naleeft. Momenteel werden aankoopinitiatieven opgestart voor een totaal van 200 miljoen euro.

Een volledige beschrijving van alle projecten waarvan de federale overheid koolstofkredieten aankoopt met informatie over het land, type project en identificatienummer bij het UNFCCC is beschikbaar in bijlage.


Project type

Project title

Country

UNFCCC number

First tender

Renewable Energy (RE) (geothermal)

Berlin Binary Cycle Power Plant

El Salvador

1218


RE (wind)

Alexigros Wind Farm Project

Cyprus

601


RE (wind)

Mari Wind Farm Project

Cyprus

602


RE (biomass)

Biomass based Cogeneration Power Project in Uttar Pradesh

India

827

Second tender

Waste Management and RE

Palmas del Espino – Biogas recovery and heat generation from Palm Oil Mill Effluent (POME) ponds

Perú

1249


RE (biomass)

Substitution of coal with jute biomass residue (caddies) in the steam generating boiler for use onsite

India

1059


RE (biomass)

Rice Husk based cogeneration power plant-II at SBPML

India

802


RE (biomass)

EECOPALSA SA – Biomass Project

Honduras

1877


RE (Hydro)

EL BOTE Small Hydroelectric Plant

Nicaragua

2999


Re (Hydro)

Viyyat Power – Small Hydro

India

1514


Energy Efficiency (EE) (waste heat recovery)

Hubei Yihua Fertilizers Company Waste Heat Recovery and Utilization Project

China

2416KfW Agreement

RE (wind)

Generation of electricity from 6.25 MW capacity wind mills by Sun-n-Sand Hotels Pvt. Ltd at Soda Mada Rajasthan

India

447


EE (optimal utilization of clinker)

Optimal Utilization of Clinker” project at Shree Cement Limited (SCL), Beawar, Rajasthan

India

183


RE (biomass)

Switching of fuel from coal to palm oil mill biomass waste residues

Costa Rica

1314


RE (biomass)

Shalivahana 10MW Biomass Power Generation Project

India

1473


RE (biomass)

Shalivahana Non-Conventional Renewable Sources Biomass Power Project

India

591


Fossil Fuel Switch

Torrent Natural Gas Power Plant

India

1116


Others (energy efficiency)

Electric Power Co-generation by LDG Recovery – CST - Brasil

Brazil

184


Others (energy efficiency)

Guaracachi Energy Efficiency Project

Bolivia

2761


Others (energy efficiency)

Comodoro Energy Efficiency Project

Argentina

1482


RE (Biomass)

Orient Green Power

India

1126

Third tender (project portfolio’s)


Fuel Switch


Taiyanggong Combined Cycle Gas Turbine Trigeneration Project, Beijing

China

1320


Others (energy efficiency)

Calcined Coke Waste Gas Recovery and Utilisation Project

China

NA


Others (energy efficiency)

24 MW Cement Waste Heat Recovery and Utilization for Captive Power Generation Project

China

NA


RE (small hydro)

Bundle of Small Hydro


China

NA


Others (energy efficiency)

Gas-Fired Co-generation Project

Indonesia

NA


Landfill

Integrated Solid Waste Management Project (Landfill gas electricity generation)


Indonesia

NA


RE (small hydro)

5 MW Dehar Grid-connected SHP in Himachal Pradesh


India

35


Landfill

Cosmito landfill gas project (Improvement of Gas Extraction System in Old Cosmito Dump)


Chile

97


RE (small hydro)

4.5 MW Maujhi Grid-connected SHP in Himachal Pradesh


India

98


Other

AWMS GHG Mitigation Project, MX05-B-05, Jalisco


Mexico

161


Other

AWMS GHG Mitigation Project, MX05-B-06, Jalisco, México


Mexico

162


Landfill

Bandeirantes Landfill Gas to Energy Project (BLFGE)


Brazil

164


Other

AWMS GHG Mitigation Project, MX05-B-04, Jalisco


Mexico

196


RE (biomass)

Serra Bagasse Cogeneration Project (SBCP)


Brazil

213


Other

AWMS GHG Mitigation Project, MX05-B-08, Sonora


Mexico

225


Landfill

Anaconda Landfill Gas Project


Brazil

226


RE (small hydro)

6MW Somanamaradi grid connected SHP in Karnataka


India

227


RE (small hydro)

Aleo Manali 3 MW Small Hydroelectric Project, Himachal Pradesh


India

244


Other

AWMS GHG Mitigation Project, MX05-B-14, Jalisco


Mexico

257


Landfill

Landfill gas recovery at the Norte III Landfill, Buenos Aires, Argentina.


Argentina

260


RE (biomass)

4.5 MW Biomass (Agricultural Residue) Based Power Generation Unit of M/s Matrix Power Pvt. Ltd. (MPPL)


India

281


Others (energy efficiency)

Generation of Electricity through combustion of waste gases from Blast furnace and Corex units at JSW Steel Limited (in JPL unit 1), at Torangallu in Karnataka


India

325


Other

AWMS GHG Mitigation Project BR05-B-01, Minas Gerais


Brazil

335


Other

AWMS GHG Mitigation Project BR05-B-07, Mato Grosso, Minas Gerais and Goiás, Brazil


Brazil

337


RE (biomass)

Cogeneration system based on biomass (rice-husk) replacing oil fired boiler for process steam and generating power for partly replacement of grid power supply to the plant at M/s Indian Acrylics Ltd., District Sangrur, Punjab, India.


India

348


RE (biomass)

8.5 MW Biomass based Power Project


India

369


Landfill

São João Landfill Gas to Energy Project (SJ)


Brazil

373


Other

AWMS GHG Mitigation Project, MX06-B-18, Sinaloa


Mexico

413


Other

AWMS GHG Mitigation Project BR05-B-13, Goiás and Minas Gerais, Brazil


Brazil

419


Other

AWMS GHG Mitigation Project BR05-B-16, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro and São Paulo, Brazil


Brazil

422


Landfill

Puente Gallego Landfill gas recovery project, Gallego, Rosario


Argentina

431


Fuel Switch


Switching of fuel from Naphtha to Natural gas at United Phosphorus Limited (UPL)


India

437


Fuel Switch


Fuel Oil to Natural Gas at Solvay Indupa do Brasil


Brazil

484


RE (wind)

"14.65 MW Wind Power Project" in Maharashtra by BF Utilities Ltd.


India

792


Others (energy efficiency)

Waste heat utilization for power generation at Ind Synergy Ltd, Kotmar, Raigargh in Chattisgarh


India

853


Landfill

Canabrava Landfill Gas Project


Brazil

893


RE (hydro)

Incomex Hydroelectric Project


Brazil

968


RE (wind)

Bundled Wind power project in Tamilnadu, India co-ordinated by the TamilNadu Spinning Mills Association (TASMA)


India

991


RE (biomass)

Ramgarh Chini Mills RE project

India

1003


RE (small hydro)

Hebbakavadi Canal Based Mini Hydro Project in Karnataka, India


India

1012


Others (energy efficiency)

Transalloys Manganese Alloy Smelter Energy Efficiency Project


South Africa

1027


Fuel Switch


Switching of fossil fuel from HSD to Natural gas


India

1039


Fuel Switch


Grid-connected Combined Cycle Power Plant of capacity 219.067 MW using Natural Gas/ R-LNG as fuels at Gujarat, India


India

1352


RE (wind)

Xinjiang Tianfeng Dabancheng Second Phase Wind Farm Project


China

1734


RE (Wind)

Rudaiciai Wind Power Park

Lithuania (JI)

LT2000002:0025


RE (Biomass)

Bagasse Based cogeneration

India

355


RE (Wind)

Small Scale Grid Connected Wind Electricity Generation

India

1053


RE (Biomass)

Rice Husk Based cogeneration

India

1379


Energy efficiency

Improvement of Energy Efficiency at Energomashspetsstal

Ukraine (JI)

UA2000008:0104


Energy efficiency

Baotou Iron & Steel Blast Furnace Gas Combined Cycle Power Plant

China

1416


RE (small hydro)

Song Quang Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Chau Thon Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Nam Cat & Nam Tan Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Nam Mo 1A Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Nam Thi 1 + 2 Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Nam Cang 1A Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Nam Cang 1B + 2 Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Pa Khoang Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Nam Tan + Na Hau Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Dak Strong 2A Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Dak Strong 3A Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Dak Strong 3B Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Ha Nang Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Thang Thuy 1 + 2 Hydro Power Plant


Vietnam

NA


RE (small hydro)

Vajra and Chaskaman Small Hydro Projects

India

273


RE (small hydro)

Taraila Small Hydroelectric Project

India

376


RE (small hydro)

Kadamane Mini Hydel Scheme

India

1575


RE (small hydro)

Candelaria Hydroelectric Project

Guatemala

604


RE (small hydro)

Fumas do Segredo Small Hydro Power Plant

Brazil

480


Others (energy efficiency)

WHR of Conch Cement Company Limited (9 projects)


China

NA


RE (wind)

Eurus Wind Farm


Mexico

728


Fuel Switch

Fuel Switching Project of the Aqaba Thermal Power Station

Jordan

1758


RE (wind)

Heilongjiang Beiantun 49.5MW Wind Power Project


China

2049


RE (wind)

Inner Mongolia Chifeng Bolike Phase II Wind Project


China

1830


RE (wind)

Inner Mongolia Dali Phase IV 49.5MW Wind Power Project


China

1628


RE (wind)

Inner Mongolia Chifeng Dongshang Phase II 50MW Wind Power Project


China

NA


RE (wind)

Inner Mongolia Chifeng Saihanba Tashanzi Wind Power Project


China

2615


Other

Irani Wastewater Methane Avoidance Project


Brazil

1410


RE (wind)

Shanxi Wulushan Wind Power Project (Phase I and II)


China

2441


RE (wind)

Inner Mongolia Zhuozi 40MW Wind Power Project


China

1327


RE (wind)

Bundle of Wind Energy Projects in China (issued CERs)


China

NA


RE (wind)

Bundle of Wind Energy Projects in India (issued CERs)


India

NA


RE (hydro)

Wayao Forth Cascade Hydro Power

China

2034


RE (biomass)

Bundle of Biomass Energy Projects in Brazil, India and Nicaragua (issued CERs)


Brazil, India, Nicaragua

NA


Others (energy efficiency)

Bundle of 2 waste gas recovery projects in China (issued CERs)


China

NA


RE (small hydro)

Jiulong Sezhe Small Hydropower Project in Sichuan Province, P.R. China


China

NA


RE (small hydro)

Kangding Lajiaogou I Hydropower Project in Sichuan Province, P.R. China

China

NA


RE (small hydro)

Heishui County Reshuitang II Small Hydropower Project in Sichuan Province, P.R. China


China

NA


RE (small hydro)

Ganluo Guzi Small Hydropower Project in Sichuan Province, P.R.China


China

NA


RE (small hydro)

Fujian Jianshe Small Hydropower Project in Yunnan Province, P.R. China


China

NA