BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
18 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2344

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
De toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas aan invaliden met een OMNIO-statuut
________
energieprijs
elektrische energie
aardgas
OMNIO
verwarming
________
18/5/2011Verzending vraag
22/9/2011Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-835
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2344 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het sociaal tarief is voor elektriciteit wordt momenteel reeds toegekend aan een groot aantal afnemers, die moeten voldoen aan de voorwaarden van het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Een gelijkaardige regeling voor aardgas vinden we terug in een gelijkaardig besluit van dezelfde datum.

Nu is het echter zo dat invaliden met een OMNIO-statuut niet opgenomen werden in de lijst met personen die van het sociaal tarief kunnen genieten. Nochtans bevindt het inkomen van deze personen zich op het niveau van zij die wel de voordelen van het sociaal tarief kunnen opstrijken. Zodoende kennen de energieleveranciers, die verantwoordelijk zijn voor de verrekening, het sociaal tarief dan ook niet toe aangezien ze er niet toe verplicht zijn.

Graag stelde ik u hierover de volgende vragen:

1. Is het correct dat deze groep personen momenteel geen aanspraak kan maken op het sociaal tarief? Om hoeveel mensen gaat het?

2. Is er reeds actie ondernomen om deze onrechtvaardigheid recht te zetten? Wanneer kunnen deze mensen beterschap verwachten? Zal er met terugwerkende kracht gewerkt worden?

Antwoord ontvangen op 22 september 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

Onder de begunstigden van het sociaal tarief zijn er gehandicapten a rato van meer dan 66 % die als zodanig worden erkend door de sociale zekerheid.

Aanvankelijk waren de leveranciers overeengekomen, ten onrechte, certificaten te aanvaarden die afgegeven werden door de ziekenkassen om het sociale tarief toe te kennen. Ter gelegenheid van haar controles, heeft de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) besloten om alleen nog de certificaten uitgegeven door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, zoals bepaald door de wet te aanvaarden.

De automatisering van de sociale tarieven verduidelijkt de situatie, omdat de korting direct wordt verstrekt op basis van informatie verstrekt door de sociale zekerheid instanties die bevoegd zijn om het recht te openen.

Met betrekking tot een mogelijke uitbreiding van de categorieën moet eraan worden herinnerd dat tijdens de automatisering, families van gehandicapte kinderen tot meer dan 66 % nu toegang hebben tot de sociale tarieven. Dit komt neer op bijna 36 000 gezinnen.

Bovendien, het feit dat een aantal personen dat eerder niet op de hoogte was van het recht op het tarief dat nu automatisch verkrijgt wat een stijging met 40 % van het aantal begunstigden met zich meebrengt. Dit komt neer op 401 000 mensen in 2010 voor elektriciteit en 235 000 voor gas.