BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2318

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Personeel - Verdeling naar taalrol
________
ministerie
overheidsapparaat
taalgebruik
________
12/5/2011 Verzending vraag
9/6/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2318 d.d. 12 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 52-611 van de heer Olivier Maingain heeft de geachte minister de verdeling weergegeven naar taalrol van het personeel van de algemene directies van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Jammer genoeg werd hierbij enkel gewerkt met percentages. Hierdoor is er geen zicht op de globale situatie van het personeel bij de directies.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Kan de geachte minister zowel voor vastbenoemde als voor de contractuele personeelsleden voor elk van de zes diensten, en telkens voor de vier niveaus het reŽle aantal Franstaligen en Nederlandstaligen meedelen?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2011 :

Op 30 juni 2009, is de verdeling per taal van het contractuele en statutaire personeel binnen de stafdiensten en de directoraten-generaal van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie de volgende:

1. Diensten van de voorzitter van het Directiecomité


Statutaire

Contractuele


F

N

F

N

Niveau A

31

17

10

10

Niveau B

2

1

5

5

Niveau C

17

10

5

7

Niveau D

22

18

42

41

2. Stafdiensten


Statutaire

Contractuele


F

N

F

N

Niveau A

47

60

10

8

Niveau B

36

36

7

7

Niveau C

17

19

11

10

Niveau D

11

10

48

8

3. Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden


Statutaire

Contractuele


F

N

F

N

Niveau A

53

29

22

14

Niveau B

4

2

9

9

Niveau C

13

12

5

1

Niveau D

5

2

3

4

4. Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie


Statutaire

Contractuele


F

N

F

N

Niveau A

11

19

5

8

Niveau B

6

5

0

3

Niveau C

26

42

15

12

Niveau D

15

9

15

12

5. Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen


Statutaire

Contractuele


F

N

F

N

Niveau A

29

28

11

18

Niveau B

3

5

2

11

Niveau C

21

21

8

4

Niveau D

5

9

1

2

6. Directoraat-generaal Justitiehuizen


Statutaire

Contractuele


F

N

F

N

Niveau A

7

10

5

3

Niveau B

12

9

0

1

Niveau C

11

17

7

2

Niveau D

0

0

1

1