BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
5 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2209

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Snoepjes - Verpakking - Grote gelijkenis met sigarettenpakjes - Preventie roken bij jongeren - Maatregelen
________
jongere
tabak
nicotineverslaving
marketing
suikerwaren
verpakken
________
5/5/2011Verzending vraag
6/6/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2209 d.d. 5 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een klant die onlangs boodschappen deed, keek vreemd op toen hij een pakje Haribo-snoep, Tagada aardbei, zag dat sterk gelijkt op een pakje sigaretten (hetzelfde formaat, dezelfde opening, hetzelfde cellofaan met een fijn bandje om de verpakking te openen).

Dat feit laat mij niet onberoerd omdat dit product, dat niet a priori ontwikkeld is voor een gewaarschuwd volwassen clientèle, op de rekken met snoep vlak bij de kassa's wordt uitgestald. Verder onderzoek heeft mij geleerd dat het gaat om de nieuwe plastic verpakking van het merk. Momenteel zijn er vijf soorten beschikbaar : Tagada, Car en Sac, Starmint, Dragibus en Super mini Frites.

1) Wat is uw mening hierover?

2) Denkt u niet dat jongeren door dit product op een bewuste of onbewuste manier zin krijgen om te roken en dat het hen vertrouwd maakt met pakjes sigaretten, terwijl wij toch al het mogelijke doen om de jongeren te beschermen tegen de nefaste gevolgen van roken? Het gaat hier duidelijk om een product en een marketing die gericht is op kinderen.

3) De aantrekkelijkheid van een pakje sigaretten is één van de vier criteria die cruciaal zijn bij het kiezen voor een sigarettenmerk. Bestaat het gevaar niet dat jongeren een gelijkenis zien tussen het pakje sigaretten en het pakje snoep? Volgens een studie van het Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) “Jongeren en tabak” (editie januari 2010), zou de periode tussen tien en dertien jaar een kritieke periode zijn om te beginnen met roken.

4) Bent u van plan maatregelen te nemen om die plastic verpakkingen uit de rekken van de supermarkten te laten halen, of welke andere maatregelen overweegt u?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

Als minister van Consumentenzaken kan ik mij enkel uitspreken ten aanzien van de eventuele invloed op het economisch gedrag van de consument. In voorliggend geval gaat het om snoepgoed waarvan de verpakking gelijkt op deze van sommige verpakkingen van sigaretten. Men kan zich de vraag stellen of deze gelijkenis bij de consument een associatie met tabaksproducten oproept.

Buiten de reglementering betreffende de veiligheid van de producten, laat geen enkele andere wetgeving die de economische rechten van de consument beschermt toe producten van de markt te halen. De strijd tegen het roken is een probleem dat valt onder de regelgeving over de bescherming van de gezondheid en dus onder de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Volksgezondheid.