BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
3 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2188

de Inge Faes (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Drukpers - Aanvragen voor een verspreidings- of publicatieverbod - Rechterlijke uitspraken
________
pers
persvrijheid
censuur
________
3/5/2011 Verzending vraag
18/7/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2188 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ is de drukpers vrij, censuur kan nooit worden ingevoerd. Er kan geen borgstelling worden geŽist van schrijvers, uitgevers of drukkers. Toch bestaat er de mogelijkheid om via de rechter in kort geding publicatieverbod te verkrijgen. Dit behoort nu echter tot de verleden tijd.

Het Europees Hof voor de rechten van de mens besliste immers op 29 maart 2011, verwijzend naar het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat " de vrijheid van meningsuiting alleen beperkt kan worden met een zeer precieze wettekst ". De wet en de rechtspraak in BelgiŽ zijn over dit onderwerp echter allesbehalve precies, aldus het Europees Hof.

Rechters in BelgiŽ moeten zich voortaan dus onbevoegd verklaren, wanneer zij geconfronteerd worden met een verzoek om via een kort geding een publicatie of uitzending tegen te houden.

Graag had ik antwoord op volgende vragen:

1) Sinds 2005 hoeveel aanvragen voor een verspreidings- of publicatieverbod komen er jaarlijks binnen bij het gerecht?

2) Hoeveel verspreidings- of publicatie verboden werden er door de rechters jaarlijks uitgesproken?

Graag had ik deze cijfers onderverdeeld per gerechtelijk arrondissement, per jaar.

Antwoord ontvangen op 18 juli 2011 :

Uw vraag heeft betrekking op het aantal aanvragen voor een verspreidingsverbod in het kader van de drukpers die voor het gerecht gebracht worden alsook het aantal verspreidingsverboden die jaarlijks zijn uitgesproken sinds 2005.

De statistische gegevensbank van het College van procureurs-generaal betreft de zaken die binnenstromen bij de correctionele afdelingen van de parketten van eerste aanleg, en bezit derhalve geen gegevens te zake.

De statistisch analisten verkeren dus niet in de mogelijkheid om een antwoord te verstrekken op deze vraag.