BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2176

de Alain Courtois (MR)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Politie - Organisatie - Hervorming - Toekomstige uitdagingen
________
politie
________
27/4/2011 Verzending vraag
15/7/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2176 d.d. 27 april 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb onlangs gelezen dat de directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel, de heer Glenn Audenaert, pleitte voor een tweede politiehervorming, tien jaar na de eerste. Zijn bezorgdheid heeft te maken met de organisatie en de vervanging van de babyboomers die binnenkort met pensioen gaan en met de technische middelen waarover de politie vandaag beschikt, maar niet langer aangepast zijn aan de hedendaagse criminaliteit.

Ik heb anderzijds ook uw verklaringen gehoord over de fusie van de politiezones met minder dan vijfenzeventig agenten, om economische redenen en voor een betere dienstverlening aan de burgers.

Bent u voorstander van een nieuwe politiehervorming die niet de geest, maar de organisatie van de federale politie zou aanpakken? Die hervorming zou een antwoord moeten bieden op de uitdagingen van de toekomst, namelijk de vervanging van de kaders die met pensioen gaan en de nieuwe dreigingen die ontstaan in de wereld van informatica en biotechnologieŽn.

Antwoord ontvangen op 15 juli 2011 :

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen:

Zoals vermeld in mijn algemene informatienota in het kader van het budget van de federale politie en van de geïntegreerde politie voor het jaar 2011, zal het jaar 2012 een scharnierjaar zijn voor de gehele geïntegreerde politie. Ingevolge de uitdoving van de verschillende statutaire overgangsbepalingen en de toename van het aantal gepensioneerden zal er ruimte worden gecreëerd voor een dynamisch beheer van het personeel en een verjonging van de kaders. Het jaar 2011 is een overgangsjaar waarin de mandaathouders van de federale politie de tekorten zullen moeten beheren door blijk te geven van creativiteit, gezond verstand en vernieuwing.

De punctuele tekorten zullen bijvoorbeeld kunnen worden opgelost door meer overuren te presteren, maar met inachtneming van het welzijn op het werk. Een andere mogelijkheid is het “verschuiven” van medewerkers door middel van voorlopige detachering. Een derde oplossing is de aanwerving van extra personeel, maar dan dit jaar in mindere mate, gelet op de begrotingsbeperkingen.

Dankzij de inspanningen die ik heb geleverd, kreeg de federale politie er vorig jaar 300 extra betrekkingen bij waardoor het personeelstekort voor het jaar 2010 werd gestabiliseerd op 5,5 %. Het tekort zou evenwel na afloop van dit jaar 6,5 % overschrijden.

Er lopen momenteel twee simulatieoefeningen bij de federale politie met als doel de omvang van de begrotingsmiddelen, die vanaf 2012 zullen worden vrijgemaakt, te bestuderen: de eerste heeft betrekking op de Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie en de tweede op de andere diensten. Ik heb trouwens gevraagd die twee plannen te integreren in één globale aanpak voor de federale politie.

Wat de effectieven van de federale gerechtelijke politie betreft, klopt het dat twee derde van de onderzoekers tegen 2019 met pensioen gaat. Om het verlies van knowhow en expertise te compenseren, zal men tijdig nieuwe onderzoekers moeten aanwerven. Dat zal ook budgettaire gevolgen hebben, wat een taak zal zijn voor de volgende regering.

De politie heeft nood aan een toekomstplan, maar hiervoor zijn sterke beleidskeuzes vereist en dus ook een volwaardige regering.