BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
20 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2138

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators
________
overheidsbedrijf
medisch en chirurgisch materiaal
eerste hulp
hart- en vaatziekte
geneeskundige noodhulp
________
20/4/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4731
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2138 d.d. 20 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ worden elk jaar 10.000 mensen slachtoffer van een onaangekondigde hartstilstand. Minder dan 10% procent overleeft. Zeven op de tien keer is er wel altijd iemand in de buurt die zou kunnen ingrijpen. Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat iemand die een hartstilstand krijgt buiten het ziekenhuis dubbel zo veel overlevingskansen heeft wanneer een automatische externe defibrillator (AED) gebruikt wordt gebruikt.

Over de aanwezigheid van dit apparaat bij de federale overheidsbedrijven kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel AED toestellen bevinden er zich momenteel in de gebouwen van de federale overheidsbedrijven? Welke inspanningen heeft de minister al ondernomen om op de verschillende werkplekken van de federale overheidsbedrijven het AED-toestel te introduceren?

2. Beschikken alle gebouwen met een groot aantal medewerkers van federale overheidsbedrijven over een AED-toestel? Kan de minister een overzicht geven van welke gebouwen van welke overheidsbedrijven? In welke andere gebouwen plant de minister de installatie van een AED toestel?

3. Weet de minister of deze toestellen al noodzakelijk waren bij een reanimatie bij het personeel of de bezoekers van overheidsbedrijven? Zo ja, kan de minister, vanaf 2006, een overzicht geven van het aantal tussenkomsten met een AED?

4. Beschikken de federale overheidsbedrijven over een actieplan, met daarbij uitbreiding van het aantal AED-toestellen, vorming, sensibilisering enz.? Zo ja, kan de minister deze plannen bezorgen?