BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
13 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2108

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Dumpster drivers - Mensen die goederen bestemd voor vernietiging uit containers halen - Algemene houding
________
voedingsproduct
bederfelijke levensmiddelen
afval
verspilling
voedselverspilling
________
13/4/2011 Verzending vraag
2/12/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2108 d.d. 13 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent startte in Dendermonde een proces tegen een zogenaamde dumpster driver. Daarmee omschrijft men mensen die bewust zoeken naar vuilnisbakken of -containers waarin zij grote hoeveelheden waardevolle goederen vinden, die daar echter geplaatst zijn om te worden vernietigd. Het gaat vaak over voedingswaren die weliswaar hun houdbaarheid niet overschreden maar omwille van bijvoorbeeld esthetische of andere niet fundamentele eigenschappen.

Deze dumpster drivers verkondigen en huldigen belangrijk maatschappelijke boodschappen, onder andere over de verspilling, gebrek aan duurzaamheid en solidariteit met mensen in armoede, Deze activisten stellen heel duidelijk dat ze niet stelen omdat de goederen die zij verzamelen heel expliciet voor vernietiging werden verwijderd en willen met deze goederen ook geen winst maken voor zichzelf. Ze beogen wel een maatschappelijke winst en uiteraard een politieke boodschap.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe apprecieert de geachte minister de doelstellingen en de praktijken van deze dumpster drivers? Onderschrijft hij hun boodschap? Keurt hij hun methode goed, waarbij zij zich hoeden om wetten te overtreden en de verzamelde goederen op een sociale wijze te herverdelen? Met welke argumenten onderbouwt hij zijn antwoorden?

2) Besprak hij het fenomeen van de dumpster drivers al met de procureurs-generaal? Heeft hij hieromtrent bepaalde richtlijnen uitgevaardigd, die rekening houden met het maatschappelijk en ecologische belang van deze methode?

3) Vindt hij dat de overheid, ook verpersoonlijkt door Justitie, hier een positief signaal kan en moet geven door de doelstellingen van de dumpster drivers in een positief daglicht te plaatsen?

Antwoord ontvangen op 2 december 2011 :

Op grond van de inlichtingen die mij door het parket bij het Hof van beroep te Gent werden overgemaakt, kan ik de volgende elementen van antwoord meedelen.

Antwoord vraag 1 en 3

In maart 2010 heeft een persoon op de parking achter een GB-filiaal twee zakken met muffins uit de container gestolen en in de tas van zijn fiets gestopt. De betrokkene werd betrapt door de eigenaar van het GB-filiaal welke hem ter plaatse wou houden aangezien hij net voordien de politie had opgebeld. De betrokkene was het daar niet mee eens en heeft tijdens een daaropvolgende schermutseling de uitbater gekwetst.

De betrokkene wenste niet deel te nemen aan de procedure “bemiddeling in strafzaken”. Een inbreuk op artikel 469 Sw. werd weerhouden: “Met diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging wordt gelijkgesteld het geval waarin de dief op heterdaad betrapt wordt en geweld of bedreigingen gebruikt hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren”. Hij was het niet eens met deze kwalificatie aangezien hij stelt dat hij enkel geweld gebruikte uit zelfverdediging.

Op 4 mei 2011 werd de betrokkene door de correctionele rechtbank te Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel rekening houdend met zijn eerder opgelopen strafrechtelijke veroordelingen.

Ik sta achter de stelling dat niemand een privé-terrein kan betreden om zaken die tot het eigendom van een ander behoren weg te nemen. Artikel 461 Sw. bepaalt het volgende: “hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal”.

Antwoord 2

Het probleem aangehaald in uw vraag is een beperkt probleem dat geen aanleiding gaf tot nationale richtlijnen binnen het openbaar ministerie.