BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
12 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2072

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Behalen van een diploma hoger onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden
________
strafgevangenis
gedetineerde
reclassering
hoger onderwijs
diploma
________
12/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4643
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2072 d.d. 12 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ethisch maar ook adequaat detentiebeleid bereidt de gevangenen voor op een succesvolle herintrede in de samenleving. De gevangenistijd biedt daarvoor vele kansen, zeker op het vlak van opleiding en onderwijs.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden behaalden een diploma hoger onderwijs in de gevangenis in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Kan de geachte minister deze cijfers opsplitsen in bachelors behaald op hogeschoolniveau en in masters en bachelors behaald op universitair niveau? Welke verschillen bestaan er tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

2) Welk was het gemiddeld slaagpercentage voor het behalen van een diploma hoger onderwijs door gedetineerden in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Bestaan er grote verschillen tussen de gevangenissen? Kan hij deze cijfers tevens opsplitsen in bachelors behaald op hogeschoolniveau en in masters en bachelors op universitair niveau? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

3) Kan elke gedetineerde een opleiding hoger onderwijs aanvatten indien hij dat wenst? Bestaat er een vrije keuze? Kan hij mij een lijst bezorgen van het onderwijsaanbod hoger onderwijs voor gedetineerden? Bestaan er hieromtrent (grote) verschillen tussen de gevangenissen?

4) Bestaan er wachtlijsten voor het behalen van een diploma hoger onderwijs? Hoeveel gedetineerden stonden er op deze wachtlijsten voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoe lang bedraagt de gemiddeld wachttijd vooraleer men de opleiding kan aanvatten? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

5) Welke kosten zijn er daarbij verbonden voor gedetineerden? Betalen gedetineerden meer of minder dan een gewone student voor dezelfde opleiding? Bestaan er solidariteitsmechanismen voor de minder begoede gedetineerden?

6) Bestaat er een structurele samenwerking met de gemeenschappen met betrekking tot het organiseren van hoger onderwijs binnen de gevangenismuren? Bestaat er een structurele samenwerking met hogescholen en universiteiten met betrekking tot het organiseren van hoger onderwijs binnen de gevangenismuren?