BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
7 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2043

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Digitale kloof - Start2surf-paketten - Belgacom - Verkoop en dienstverlening
________
digitale kloof
privť-gebruik computer
internet
gegevensverwerkende installatie
officiŽle statistiek
________
7/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2043 d.d. 7 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naarmate het gebruik van computer en informatietechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze samenleving, wordt de ongelijke spreiding van nieuwe technologie, de zogenaamde digitale kloof, een toenemend probleem en een belangrijk aandachtspunt voor het beleid.

Een op vier Belgen maakt geen gebruik van computer of internet. Voor de kennissamenleving die we willen zijn, maar vooral ook vanuit sociaal oogpunt, is dit een veel te hoog aantal.

In het kader van de realisatie van het Nationaal Plan ter bestrijding van de digitale kloof werden er de voorbije jaren zowel op het vlak van de toegang tot ICT, als het gebruik ervan, verschillende initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten, zoals bijvoorbeeld de " Start2surf "-acties. Ik verwijs hierbij naar het koninklijk besluit van 12 juli 2009 ter uitvoering van artikel 35, ß 3, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot vaststelling van de erkenningvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket " Internet voor iedereen II " en houdende controlebepalingen.

Belgacom nam deel aan deze Start2surf-acties. Belgacom leverde de internetaansluiting en opleidingen voor een aantal van de Start2surf-pakketten. Andere operatoren kunnen internet aanbieden over het Belgacom-netwerk (Other Licensing Operator via Wholesale of BROBA aanbod van Belgacom).

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel Start2surf-pakketten waarbij Belgacom de internetaansluiting leverde werden er in respectievelijk 2007, 2008, 2009 en 2010 verkocht?

2) Hoeveel mensen wiens eenjarig Start2surf-pakket afliep in de periode van 1 september 2009 tot 1 maart 2011 hebben hun internetabonnement na een jaar verlengd?

3) Hoeveel pakketten werden verkocht op een adres waar nog niemand over een breedbandinternetabonnement beschikte bij Belgacom in respectievelijk 2007, 2008, 2009 en 2010?

4) Hoeveel pakketten werden verkocht op een adres waar nog niemand over een internetaansluiting beschikte, over het Belgacom-netwerk, maar via een andere operator in respectievelijk 2007, 2008, 2009 en 2010?

5) Hoeveel pakketten werden verkocht op een telefoonlijn met een sociaal tariefabonnement?

6) Hoeveel mensen volgden in respectievelijk 2009, 2010 en de periode van 1 januari 2011 tot 1 maart 2011 de in het pakket inbegrepen gratis opleiding bij Belgacom? Hoe verhoudt zich dit aantal tegenover het aantal Start2surf-pakketten?

7) Welke initiatieven nam Belgacom in 2010 en 2011 om een laagdrempelig aanbod te creŽren voor internet?