BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
6 april 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1994

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtsdeurwaarders - Werking - Aantallen - Gerechtelijke onderzoeken
________
gerechtsdeurwaarder
________
6/4/2011 Verzending vraag
1/6/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1994 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van een onderzoek over de rol en functie van gerechtsdeurwaarders, kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel erkende en actieve gerechtsdeurwaarders zijn er vandaag (april 2011) in ons land?

2) Hoeveel erkende en actieve gerechtsdeurwaarders waren er jaarlijks in de periode van 2006 tot 2010?

3) Hoeveel gerechtsdeurwaarders werden in die periode gedwongen op te stappen of te stoppen met hun functie?

4) Tegen hoeveel gerechtsdeurwaarders werd er jaarlijks in dezelfde periode een gerechtelijk onderzoek geopend? Over welke onderzoeken ging het?

5) Hoeveel gerechtsdeurwaarders werden er gedurende die periode gerechtelijk veroordeeld? Over welke veroordelingen ging dit?

6) Hoeveel faillissementen van gerechtsdeurwaarders werden er uitgesproken in deze periode? Hoeveel frauduleuze faillissementen werden er vastgesteld?

7) Lopen er vandaag (april 2011) gerechtelijke onderzoeken naar de activiteiten van gerechtsdeurwaarders? Over hoeveel gerechtelijke onderzoeken gaat het, met welke aanleidingen?

8) Hoe duidt en evalueert de geachte minister de cijfers en feiten uit de antwoorden op bovenstaande vragen? Beschikt hij over onderzoeksmateriaal hieromtrent? Gaf hij opdracht tot onderzoek hieromtrent?

9) Werden er in 2010 of in 2011 nog gerechtsdeurwaarders benoemd door de Koning? Hoeveel?

10) Hoeveel vacante plaatsen van gerechtsdeurwaarder zijn er vandaag? Kunnen deze niet ingevuld worden wegens het statuut van regering in lopende zaken?

Antwoord ontvangen op 1 juni 2011 :
 1. Het koninklijk besluit (KB) van 26 april 2009 tot bepaling van het aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement stelt het aantal gerechtsdeurwaarders voor het ganse land vast op 510. Aangezien, in toepassing van artikel 515, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de gerechtsdeurwaarders die de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt mogen worden vervangen zonder dat zij zelf ontslag nemen zijn er op dit ogenblik 542 gerechtsdeurwaarders actief in België.

 2. In de gevraagde jaartallen waren er voor:

 • 2006: 488

 • 2007: 498

 • 2008: 507

 • 2009: 533

 • 2010: 542

 1. Er werden in die periode geen gerechtsdeurwaarders afgezet.

 2. Deze gegevens worden niet bijgehouden door de administratie van de Fedeerale Overheidsdienst (FOD).

 3. Deze gegevens worden niet bijgehouden door mijn administratie.

 4. Er zijn hieromtrent geen gegevens beschikbaar.

 5. Deze gegevens worden niet bijgehouden door mijn administratie.

 6. Gezien voorgaande antwoorden kan ik hier geen antwoord op geven.

 7. In 2010 werden er nog negen gerechtsdeurwaarders benoemd. In 2011 werden er geen meer benoemd.

 8. Er zijn op dit ogenblik 31 vacatures van gerechtsdeurwaarder. In de loop van 2010, nog voor de regering in lopende zaken gegaan is, heb ik beslist de bekendmaking van de oproepen tot het ambt van gerechtsdeurwaarder in het Belgisch Staatsblad stop te zetten daar er systematisch beroep werd aangetekend tegen de benoeming van gerechtsdeurwaarders bij de Raad van State door niet-benoemde kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De vernietiging door de Raad van State van de ministeriële omzendbrief nr. 116 lag aan de basis van de stijging van de verzoekschriften tot schorsing en vernietiging. Door de politieke situatie van een regering in lopende zaken is elk initiatief in deze zeer delicate materie voorbarig.