BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1871

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverkeer - Agressie tegen spoorwegpersoneel - Beleidsmaatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
lichamelijk geweld
officiŽle statistiek
________
29/3/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4725
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1871 d.d. 29 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De agressie tegen spoorwegpersoneel neemt alsmaar toe. Dat blijkt uit de cijfers van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), die de cijfers van een vakbond kon inkijken. Het geweld op de trein wordt ingedeeld in vier categorieŽn:

(1) slagen en verwondingen;

(2) lichte geweldplegingen;

(3) bedreigingen;

(4) beledigingen.

Vooral de categorie " slagen en verwondingen " kent een opmerkelijk stijging, van 102 meldingen in 2008 tot 143 in 2009 en 177 in 2010. Ook het aantal beledigingen neemt opmerkelijk toe, van 157 meldingen in 2008 tot 183 in 2009 en 231 in 2010. De lichte geweldplegingen stegen van 175 in 2008 tot 239 in 2010, de bedreigingen van 346 tot 438.

Het betrappen van reizigers zonder vervoersbewijs geeft de voornaamste aanleiding voor geweldplegingen op de trein. De woordvoerder NMBS verklaart dat deze toename van geweld niet gelinkt zou zijn aan het stijgend ongenoegen van de reizigers over de vertragingen en het afgelasten van treinen.

De vakbond ziet twee mogelijke oplossingen voor het probleem. Bij het Zwitserse spoor losten ze dit agressieprobleem op door de inzet van meer personeel: twee begeleiders per trein, in plaats van een zoals in BelgiŽ. Ook het afsluiten van de perrons met toegangspoortjes zou helpen. Deze techniek wordt sinds kort in de Brusselse metro toegepast.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte minister deze onrustbarende evolutie? Kan zij mij tevens deze cijfers bezorgen? Hoe duidt zij deze cijfers en ontwikkelingen, welke conclusies zal men hieruit trekken en gaven deze aanleiding tot een aanpassing van het beleid ter zake? Beschikt de NMBS ondertussen over een actieplan of een integraal beleid hieromtrent? Welke recente en concrete maatregelen om deze cijfers en dus het oorzakelijke fenomeen te verminderen kan zij voorleggen?

2) Bestaan er met betrekking tot deze geweldplegingen significante verschillen tussen de verschillende stations en treinlijnen? Welke lijnen en stations springen daarbij het meest in het oog? Hoe duidt en verklaart zij deze verschillen?

3) Volgens de NMBS is de voornaamste aanleiding het betrappen van zwartrijders. Klopt dit? Worden hierover gegevens en cijfers bijgehouden? Zo ja, kan zij mij deze bezorgen en mij hierbij vertellen wat de voornaamste oorzaken zijn? Zo nee, waarom niet? Gaat zij akkoord dat men enkel het probleem kan oplossen indien men ten gronde weet waar de oorzaken liggen?

4) Beaamt zij de uitspraak van de woordvoerder van de NMBS dat er geen verband bestaat tussen stijgende agressie en de toenemende frustratie over de vele vertragingen? Op basis van welke argumenten motiveert zij haar antwoord?

5) Welke gevolgen worden er aan deze geweldplegingen gegeven? Hoe vaak en met welke gevolgen werd het parket hieromtrent ingeschakeld?

6) Hoe beoordeelt zij het voorstel van vakbonden om meer personeel in te zetten, onder andere geÔnspireerd door het Zwitserse succes? Kan zij haar antwoord motiveren?

7) Hoe beoordeelt zij het voorstel van de vakbonden om de perrons af te sluiten met toegangspoortjes? Werd deze oplossing al onderzocht, en zo ja met welke conclusies? Kan zij haar antwoord motiveren?