BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
22 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1841

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Brusselse rechtbanken - Aantal burgerlijke rechtzaken - Aantal aanvragen tot taalwijziging
________
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
burgerlijke rechtsvordering
taalgebruik
burgerlijke rechtspraak
________
22/3/2011Verzending vraag
9/6/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1841 d.d. 22 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer er in een Brusselse rechtbank een burgerlijke rechtszaak plaatsvindt, mag de eiser de taal van de procedure bepalen. De gedaagde partij heeft de mogelijkheid de taalwijziging te vragen en moet dat doen voor alle verweer en exceptie.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel burgerlijke rechtzaken zijn in 2008, 2009 en 2010 ingeleid in de drie Brusselse rechtbanken (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank)?

2) Kan hij dit opsplitsen per taalrol?

3) Voor hoeveel van deze rechtszaken is een beslissing tot taalwijziging geweest? Over hoeveel zaken wijzigt de taal van het Nederlands naar Frans en omgekeerd?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2011 :

1) Wat betreft vraag één kan worden verwezen naar de publicatie “Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit 2000 – 2009” die u kan terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie of via onderstaande link. Voor het burgerlijk jaar 2010 zijn de cijfers echter nog niet gepubliceerd, waardoor er enkel cijfers voorhanden zijn voor de gevraagde jaren 2008 en 2009.

http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/statistiek/docs/2009/PUB_Kerncijfers_2009_NL.pdf

Ter informatie wordt in onderstaande tabel de nieuwe zaken van het jaar 2008 en 2009 per jurisdictie weergegeven.

2) en 3) Wat vraag twee en drie betreft zijn er momenteel nog geen betrouwbare cijfers voorhanden. Het project “automatisering en informatisering” van de gerechtelijke statistiek, die een gedetailleerde statistische analyse moet toelaten, is momenteel in volle ontwikkeling voor de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van eerste aanleg.

Op dit ogenblik zijn nog niet alle cijfers door de rechtbanken geverifieerd, waardoor deze nog niet gepubliceerd kunnen worden.

Tabel 1: nieuwe zaken (2008 & 2009) per jurisdictie van het arrondissement Brussel


2008

2009

Arbeidsrechtbank

19 120

20 474

Rechtbank van koophandel

15 416

16 171

Rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke griffie)

26 238

24 558